Galeria OSE GDAŃSK 2023

Oficjalne otwarcie Szczytu

SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej

Moderatorem debaty był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl zaś w dyskusji wzięli udział: Päivi Laine– Ambasador Republiki Finlandii w Polsce, Ole Toft– Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Mikael Benthe– Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej, Yaroslav Demchenkov– Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukrainy, Gabriel Gorbačevski– Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce, Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Struktury Energetycznej, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce, Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Marek Wesoły – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”

Po Sesji Plenarnej odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023”. Jest to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została przyznana Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, za konsekwentne rekomendowanie wdrażania w Polsce nowych rozwiązań energetycznych w celu uniezależnienia się od wschodnich wpływów, zwiększenia ochrony klimatu i  poprawy rozwoju polskiej gospodarki, Wojciechowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., za skuteczne działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną kraju oraz konsekwentne realizowanie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej umacniając tym samym pozycję Grupy PGE jako największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., za zainicjowanie budowy jedynej w Polsce instalacji produkującej paliwo alternatywne RDF z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu, a tym samym wsparcie rozwoju systemu odpadowego w Zawierciu zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  za konsekwentne i odważne działania biznesowe spółki w zakresie transformacji energetycznej w tym dynamiczny rozwój zielonej energetyki oraz za zwinne zarządzanie portfelem projektów biznesowych w obliczu kryzysu energetycznego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, za konsekwentne działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektów  „Las Energii” i “Lasy Węglowe” w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji zużycia energii, PGE Dystrybucja S.A., za wdrożenie strategicznego dla polskiej energetyki programu kablowania sieci średniego napięcia (SN), poprzez zakup jedynego w Polsce  innowacyjnego systemu układania kabli energetycznych pod ziemią, Miasto Lębork za zrealizowanie inwestycji rozbudowy ekologicznego systemu ciepłowniczego oraz montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego miasta. Ostatnim nagrodzonym zamykającym listę tegorocznych laureatów jest laureat „Bursztynowego Serca 2023”. Bursztynowe Serce  jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii i CSR. Laureaci w/w wyróżnienia dzięki tej nagrodzie są uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, działania charytatywne, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych itp.
Laureatem tegorocznej nagrody Bursztynowe Serce 2023 jest PERN S.A., w uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie działań wspierających projekty społeczne, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony dóbr kultury.

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie inwestycji samorządowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W uroczystości podpisania umów o dofinansowanie inwestycji samorządowych przez NFOŚiGW udział wzieli: Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork, Mirosław Chyła – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Maciej Lisiecki – Prezes Zarządu, Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

Moderatorami panelu byli Mecenas Jerzy Baehr oraz Maciej Szambelańczyk Partnerzy w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. Udział w panelu wzieli: dr Grzegorz Czelej– Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii, Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Graczyk– Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej, E.ON Polska S.A., Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o., Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu, PEJ Sp. z o.o, Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska, Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A., Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW, Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A., Paweł Szczeszek– Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A., Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A. Grupa Orle, Kasjan Wyligała– Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S., Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.

PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

Moderatorem panelu był Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Udział w panelu wzięli: Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A., Dariusz Dumkiewicz– Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A., Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Węglokoks S.A., Henryk Kaliś– Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Marek Kulesa– Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią, Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych, Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A., Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Leszek Wiwała– Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

PANEL 3: Inwestycje w OZE oraz wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

Moderatorem Panelu był Janusz Pietruszyński, Redaktor naczelny CIRE.pl. W panelu udział wzięli: Piotr Szczciński – Przewodniczący, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o., Partner zarządzający Elżanowski & Partnerzy Kancelaria Prawna sp. k., Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A., Arkadiusz Musielewicz– Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o., Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Bank Gospodarstwa Krajowego, Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Mariusz Błasiak – Naczelnik, PGL Lasy Państwowe, Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A., dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

PANEL 4: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”

Moderatorem panelu był Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny, polon.pl, zaś uczestnikami byli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o., Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i zarządzania taryfami, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A., Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC, Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

PANEL 5: Off-shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

Moderatorem Panelu był Zbigniew Kozłowski – Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k., zaś udział w panelu wzięli: Damian Bąbka– Management Board Member, Chief Investment Officer, QairPolska S.A., Alicja Chilińska-Zawadzka – Członek Zarządu, EdF Renewables Polska, Kamil Kobyliński– Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies, Paweł Mawduk- Kierownik Projektu w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych POLENERGIA S.A., Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Włodzimierz Pomierny – Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa ARP, Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o., Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

Moderatorem była Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy. W panelu wzięli udział: Armen Artwich– Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A., Zygmunt Gzyra– Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw, Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES, Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza, Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o., Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Arnold Rabiega– Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, Marcin Westfal – Ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.