AGENDA DRAFT
16TH APRIL 2018
10:00 - 11:50 – Registration
Congress Hall
11:50 - 12:00 - Official openning
12:00 - 12:30 - Opening speech
12:30 - 13:50 - PLENARY SESSION: Polish energy policy – EU priorities vs Polish strategic objectives
Congress Hall
14:00 – 15:30 - Development strategies for energy sector- among politics, security and business
15:40 - 16:40 - OXFORD STYLE DEBATE: Cooperation among Baltic Sea states
16:50 – 18:15 - Heat & Cogeneration
Exposition Hall
14:00 – 15:30 - Economy 4.0 – energy & industry
15:40 – 17:00 - Gas, power and oil market – conditions for future development
17:10 – 18:15 - Innovation lab – presentation of innovative projects in industry
19:00 - POLISH ENERGY AMBER AWARD GALA (Congress Hall)
17TH APRIL 2018
09:30 - 10:00 – Registration
Congress Hall
10:00 – 11:00 - E-mobility
11:10 – 12:10 - Position of Renewables and environment projects in the new energy policy
12:10 – 13:10 - Morska energetyka wiatrowa i przemysł energetyki morskiej – nową polską specjalizacją
Exposition Hall
10:00 – 11:00 - Status of infrastructural, energy and related investment projects implemented till 2018.
11:10 – 12:10 - GPEC Group debate
13:15 – Conclusion of Summit
AGENDA
16TH APRIL 2018
10:00 - 11:50 – Registration
11:50 - 12:00 - Official openning – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
12:00 - 12:30 - Opening speech – Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
12:30 - 13:50 - PLENNARY SESSION: Polish energy policy – EU priorities vs Polish strategic objectives
 • Strategy for energy security of Poland against other EU countries: priorities, raw materials supply policy, ultimate model.
 • Nuclear power, gas, coal – proportions in Poland in neighboring countries.
 • Three Seas Initiative as a platform for cooperation in the field of gas based energy, transport and economy.
 • Poland with UE or with USA – strategic partnerships for the years to come.
 • Baltic Sea cooperation objectives: oil, gas, or maybe energy in future.
 • Future of renewables in the light of legislative amendments. Prospects for sector development.
 • Advancement of the Baltic Pipe project as an element of cooperation within Baltic Sea region
 • Raw materials and climate policy – impact on energy policy

Speakers confirmed:

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Hanna Lehtinen – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador, Ambasada Królestwa Danii w Polsce; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; dr inż. Wojciech Myślecki – Ekspert ds. Rynku Energii, Politechnika Wrocławska; dr Paweł Grzejszczak – Ekspert ds. Energetyki, Rada Programowa ECB, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Congress Hall
14:00 – 15:30 - Development strategies for energy sector- among politics, security and business
 • Fuel, energy and gas economy – stimulation of development incentives.
 • Major infrastructural projects in Poland and their impact on the sector
 • Power grids, gas pipelines and storage capacities – necessary investments and sources of financing.
 • Gas for Poland – target model. Local volumes and conditions of extraction.
 • Fuel sector and its strategy to challenge future requirements.
 • Oil and Gas terminal as key elements of Polish strategy for energy security.
 • Activity in Brussels – what we win, what we lose?

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A.; Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych ING Bank Śląski S.A.

15:40 - 16:40 - OXFORD STYLE DEBATE: Cooperation among Baltic Sea states
 • Alternative, verified models of energy, fuel, gas and renewables sectors development in neighboring countries
 • Areas of economic cooperation within Baltic Sea
 • Mutual projects and synergies – Union of Baltic Cities
 • Nord Stream2 – do we still have allies?
 • Off-shore – space for development?

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Krzysztof Figel – Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku; Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

16:50 – 18:15 - Heat & Cogeneration
 • Mechanisms and regulations for central heating.
 • Cold generation as an element of building higher profitability of heating systems.
 • Guidelines of regulations and development for central heating from the EU perspective and from the perspective of business.
 • Investment in heating sector (municipal, corporate or private).
 • Heat distribution networks as the target for major investments.
 • Anti-smog policy – role of heat & cogeneration companies in fighting air pollution.
 • Can heat and power sector hope for EU financial support – public support issues in EU regulations.
 • Innovation and development – new technologies, cooperation with self-governments, investment barriers.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Marek Bączkiewicz – Prezes Zarządu, ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Exposition Hall
14:00 – 15:30 - Economy 4.0 – energy & industry
 • INDUSTRY 4.0
 • Innovation as a revolution or evolution: groundbreaking solutions or development through continuous opimization?
 • Capacity market – time for projects
 • Investments in security
 • Dynamics of regulatory surrounding vs security of investment projects.
 • Role of the State in encouraging, supporting and regulating new business models
 • Not only technologies- national economies in the era of global competition
 • Polish industry in the process of transformation – the case of chemical industry

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.; dr hab. inż.  Krzysztof Madajewski, Prof. IEn. – Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP3, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk; Roman Masek – Dyrektor Handlowy, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Marek Wilmanowicz – Prezes Zarządu, ORLEN Serwis S.A.; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

15:40 – 17:00 - Gas, power and oil market – conditions for future development
 • Capacity market – new opening.
 • Combined sale of power & gas.
 • Leaders on the market – are we ready to change our habits?
 • Energy efficiency in Poland who benefits and who pays for it?
 • Concentration or liberalization. Perspective of customers.
 • Polish power exchange– role in stimulating market development.
 • Trading as value added and element of competitive advantage.
 • Prosumer 2018 – cooperation with energy groups.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu, Hermes Energy Group S.A.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Henryk Młodawski – PrezesZarządu, Exalo Drilling S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; Grzegorz Żarski – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku i Analiz, Towarowa Giełda Energii S.A.

17:10 – 18:15 - Innovation lab – presentation of innovative projects in industry
 • Modern technologies on the Polish energy market.
 • Future directions for energy market development.
 • State owned companies – monopoly for innovation
 • Opportunities for financing innovative projects.
 • Expectations of customers on energy market.
 • Revolution or evolution? – nature of innovations.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Bartosz Kubik – Prezes Zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Kamil Orzeł – Fundacja Republikańska; Roman Masek – Dyrektor Handlowy, BELSE Sp. z o.o.; Igor Wojnicki – Założyciel Gradis.

19:00 - POLISH ENERGY AMBER AWARD GALA (Congress Hall)
17TH APRIL 2018
09:30 - 10:00 – Registration
Congress Hall
10:00 – 11:00 - E-mobility
 • Development of charging infrastructure – a challenge for distributors and self-governments
 • Key opportunities for investors in e-mobility sector
 • How to earn money on e-mobility?
 • E-mobility as an element of the smart city concept
 • Act on e-mobility – will it popularize electric vehicles and establish a market for investments in vehicle charging infrastructure?
 • Design of Polish e-vehicle and the competition on the market

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, Greenway Infrastructure Poland Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Instytut Chemii Przemysłowej; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu PIME; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

11:10 – 12:10 - Position of Renewables and environment projects in the new energy policy
 • Preferred areas of development of renewables in Polish energy policy.
 • Prosumer on the market.
 • New targets for renewables – implications for the market.
 • Renewables in 2030 perspective.
 • OFF-shore – evolution of the sector
 • Role of EU in development of renewables.
 • Bio-gas plants  and other local initiatives as a natural energy generation projects (distributed energy sources).

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Wojciech Cetnarski – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński –  prof. zw. PG – Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Janusz Steller – Prezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu,               Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

12:10 – 13:10 - Morska energetyka wiatrowa i przemysł energetyki morskiej – nową polską specjalizacją
 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w Polsce
 • Plany inwestycyjne krajowych liderów w rozwoju morskich farm wiatrowych
 • szanse, doświadczenia i wyzwania dla polskiego przemysłu energetyki morskiej
 • Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Ludmiła Buimister* – Prezes Zarządu GSG Towers Sp. z o.o.; Andrzej Czech* – Prezes Zarządu, Energomontaż-Północ Gdynia S.A; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała* – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Konrad Konefał* – Członek Zarządu MS TFI SA, MARS Shipyards & Offshore; dr Michał Michalski – Członek Zarządu Polenergia S.A.; dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A.

Exposition Hall
10:00 – 11:00 - Status of infrastructural, energy and related investment projects implemented till 2018.
 • Presentations of projects.
 • Major distributors – new areas of cooperation with self-governments
 • Self governments and their role in the development of infrastructural projects.
 • Cross-border cooperation in the field of gas and power distribution.
 • Connecting renewables to the grid – implication for the system in 2018.
 • Future of waste incineration and bio-gas plants projects.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Tomasz Balcerowski – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza; Michał Glaser – Dyrektor Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; Mariusz Grochowski – ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.; Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta ds. Polityki Komunalnej, Miasto Gdańsk; Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Związek Miast i Gmin Morskich; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

11:10 – 12:10 - GPEC Group debate
13:15 – Conclusion of Summit

*  Organizer reserves the right to amend the agenda in response to the changing content priorities

** the agenda is subject to copyright law