Programme

Main Partner

AGENDA DRAFT
16TH APRIL 2018
11:00 - 11:50 – Registration
Congress Hall
11:50 - 12:00 - Official openning
12:00 - 12:30 - Opening speech
12:30 - 13:50 - PLENARY SESSION: Polish energy policy – EU priorities vs Polish strategic objectives
13:55 - 14:30 - POLISH ENERGY AMBER AWARD CELEBRATION
Congress Hall
14:40 – 16:10 - Development strategies for energy sector- among politics, security and business
16:20 - 17:20 - OXFORD STYLE DEBATE: Cooperation among Baltic Sea states
17:30 – 19:00 - Heat, cogeneration & energy efficiency - anti-smog policy
Exposition Hall
14:40 – 16:10 - Economy 4.0 – energy & industry
16:20 – 17:50 - Gas, power and oil market – conditions for future development
18:00 – 19:00 - Innovation lab – presentation of innovative projects in industry
19:30 - ZAGAN ACOUSTIC CONCERT (Congress Hall)
20:00 - EVENING RECEPTION (Foyer ECS)
17TH APRIL 2018
08:30 - 09:00 – Registration
Congress Hall
09:00 – 10:20 - Status of infrastructural, energy and related investment projects implemented till 2018
10:30 – 11:45 - E-mobility
11:55 – 12:55 - Position of Renewables and environment projects in the new energy policy
12:55 – 13:55 - Off-shore energy and marine energy industry – a new Polish core business?
14:00 – Conclusion of Summit
AGENDA
16TH APRIL 2018
10:00 - 11:50 – Registration
11:50 - 12:00 - Official openning – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
12:00 - 12:30 - Opening speech – Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
12:30 - 13:50 - PLENNARY SESSION: Polish energy policy – EU priorities vs Polish strategic objectives
 • Strategy for energy security of Poland against other EU countries: priorities, raw materials supply policy, ultimate model.
 • Nuclear power, gas, coal – proportions in Poland in neighboring countries.
 • Three Seas Initiative as a platform for cooperation in the field of gas based energy, transport and economy.
 • Poland with UE or with USA – strategic partnerships for the years to come.
 • Baltic Sea cooperation objectives: oil, gas, or maybe energy in future.
 • Future of renewables in the light of legislative amendments. Prospects for sector development.
 • Advancement of the Baltic Pipe project as an element of cooperation within Baltic Sea region
 • Raw materials and climate policy – impact on energy policy

Speakers confirmed:

Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Hanna Lehtinen – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador, Ambasada Królestwa Danii w Polsce; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; dr inż. Wojciech Myślecki – Ekspert ds. Rynku Energii, Politechnika Wrocławska.

Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Kancelaria ECh&W

13:55 - 14:30 - POLISH ENERGY AMBER AWARD CELEBRATION
Congress Hall
14:40 – 16:10 - Development strategies for energy sector- among politics, security and business
 • Fuel, energy and gas economy – stimulation of development incentives.
 • Acquisitions in the national energy strategy.
 • Major infrastructural projects in Poland and their impact on the sector
 • Power grids, gas pipelines and storage capacities – necessary investments and sources of financing.
 • Gas for Poland – target model. Local volumes and conditions of extraction.
 • Fuel sector and its strategy to challenge future requirements.
 • Oil and Gas terminal as key elements of Polish strategy for energy security.
 • Activity in Brussels – what we win, what we lose?

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – p.o. Prezesa Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu, Polskie LNG S.A.; Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński – Partner Zarządzający, Kancelaria SMM Legal; Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A.; Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
dr Jerzy Baehr – Partner Zarządzający, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Maciej Szambelańczyk – Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

16:20 - 17:20 - OXFORD STYLE DEBATE: Cooperation among Baltic Sea states
 • Alternative, verified models of energy, fuel, gas and renewables sectors development in neighboring countries
 • Areas of economic cooperation within Baltic Sea
 • Mutual projects and synergies
 • Nord Stream2 – do we still have allies?
 • Off-shore – space for development?

Speakers confirmed (in alphabetical order):

dr. inż. Graham M. Butt – Kierownik referatu ds. energii odnawialnej, Ministerstwo Energetyki, Infrastruktury, Digitalizacji Meklemburgii Pomorza Przedniego; Krzysztof Figel – Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku; Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce; Kjell Arne Nielsen – Commercial Counsellor, Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Moderator:
Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; prof. Waldemar Kamrat  – Politechnika Gdańska

17:30 – 19:00 - Heat, cogeneration & energy efficiency - anti-smog policy
 • Powłokowa modernizacja sprawnościowa elementów pomp wirowych – mniejsze zużycie energii
 • Anti-smog policy – role of the heat sector in decreasing air pollution,
 • Investments in heat sector (Municipal or private heat plants),
 • Development directions of heat sector in terms of regulations from the perspective of the Regulator and companies,
 • Heat networks as an element of cogeneration development in Poland,
 • EU support for the heat sector (I axis POIiŚ) and national funds,
 • Heat sector development – new technologies, cooperation with self-governments, investment barriers.
 • Do heating systems coupled with renewable sources are feasible in Poland?

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator:
dr Dariusz Gulczyński – Auditing Committee Member, Associate Expert, Światowa Rada Energetyczna

Exposition Hall
14:40 – 16:10 - Economy 4.0 – energy & industry
 • INDUSTRY 4.0
 • Innovation as a revolution or evolution: groundbreaking solutions or development through continuous opimization?
 • Capacity market – time for projects
 • Investments in security
 • Dynamics of regulatory surrounding vs security of investment projects.
 • Role of the State in encouraging, supporting and regulating new business models
 • Not only technologies- national economies in the era of global competition
 • Polish industry in the process of transformation – the case of chemical industry

Speakers confirmed (in alphabetical order):

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.; dr Adam B. Czyżewski – Główny Ekonomista, PKN ORLEN S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; dr hab. inż.  Krzysztof Madajewski, Prof. IEn. – Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP3, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Artur Sadowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Kredytowego, Bank Gospodarstwa Krajowego; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Moderator:

Marek Król – Radca Prawny / Partner, Kancelaria MAGNUSSON

16:20 – 17:50 - Gas, power and oil market – conditions for future development
 • Capacity market – new opening.
 • Combined sale of power & gas.
 • Leaders on the market – are we ready to change our habits?
 • Energy efficiency in Poland who benefits and who pays for it?
 • Concentration or liberalization. Perspective of customers.
 • Polish power exchange– role in stimulating market development.
 • Trading as value added and element of competitive advantage.
 • Prosumer 2018 – cooperation with energy groups.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu, Hermes Energy Group S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych ING Bank Śląski S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Grzegorz Żarski – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku i Analiz, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

18:00 – 19:00 - Innovation lab – presentation of innovative projects in industry

Zgłoszone prezentacje (alfabetycznie):
Mateusz Lisowski – Enetech Sp. z o.o. – Zbiornik do magazynowania oraz transportu ciepła
Damian Szewczyk – Gradis – Zwiększenie zwrotu z inwestycji w oświetlenie dróg i ulic
Aron Michalczyk – SAL MULTIROTOR POWERLINE STRINGING – Wykorzystanie dronów latających w celu przygotowania prac naciągu przewodów roboczych i światłowodowych podczas budowy linii wysokiego napięcia w trudnym terenie
Paweł Orlof – Veolia Energia Polska – Ekologiczne Ciepło dla Poznania
Piotr Szymański – Sabur Sp. z o.o. – System zarządzania i monitoringu zużycia mediów
Tomasz Siudyga – COBANT Sp. z o.o. Sp. K. – Zagospodarowanie odpadów z przetwórstwa węgla kamiennego zdeponowanych w osadnikach i rekultywacja terenów zdegradowanych

Moderator:
Marek Dawidowski – Kierownik Działu Nowych Biznesów, Grupa GPEC

19:30 - ZAGAN ACOUSTIC CONCERT (Congress Hall)
20:00 - EVENING RECEPTION (Foyer ECS)
17TH APRIL 2018
08:30 - 09:00 – Registration
Congress Hall
09:00 – 10:20 - Status of infrastructural, energy and related investment projects implemented till 2018.
 • Presentations of projects.
 • Major distributors – new areas of cooperation with self-governments
 • Self governments and their role in the development of infrastructural projects.
 • Cross-border cooperation in the field of gas and power distribution.
 • Connecting renewables to the grid – implication for the system in 2018.
 • Future of waste incineration and bio-gas plants projects.

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Michał Glaser – Dyrektor Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; Mariusz Grochowski – ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.; Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta ds. Polityki Komunalnej, Miasto Gdańsk; Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni; Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Związek Miast i Gmin Morskich; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Moderator:
Tomasz Balcerowski – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza

10:30 – 11:45 - E-mobility
 • Development of charging infrastructure – a challenge for distributors and self-governments
 • Key opportunities for investors in e-mobility sector
 • How to earn money on e-mobility?
 • E-mobility as an element of the smart city concept
 • Act on e-mobility – will it popularize electric vehicles and establish a market for investments in vehicle charging infrastructure?
 • Design of Polish e-vehicle and the competition on the market

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności; Rafał Czyżewski   – Prezes Zarządu, GreenWay Polska Sp. z o.o.; Anna Jakubowska – Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych, NFOŚiGW; prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Instytut Chemii Przemysłowej; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Krzysztof Kochanowski       – Prezes Zarządu PIME; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

Moderator:
Jakub Wiech – Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

11:55 – 12:55 - Position of Renewables and environment projects in the new energy policy
 • Preferred areas of development of renewables in Polish energy policy.
 • Prosumer on the market.
 • New targets for renewables – implications for the market.
 • Renewables in 2030 perspective.
 • OFF-shore – evolution of the sector
 • Role of EU in development of renewables.
 • Bio-gas plants  and other local initiatives as a natural energy generation projects (distributed energy sources).

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Wojciech Cetnarski – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński –  prof. zw. PG – Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Magdalena Mitas – Adwokat / Partner, Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.; Janusz Steller – Prezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

12:55 – 13:55 - Off-shore energy and marine energy industry – a new Polish core business?
 • Capacity of wind energy and marine energy industry in Poland
 • Investment plans of sector leaders in the development of off-shore
 • Opportunities, experiences and challenges for Polish off-shore industry
 • National Program of Off-shore Energy Development

Speakers confirmed (in alphabetical order):

Ludmiła Buimister – Prezes Zarządu GSG Towers Sp. z o.o.; Andrzej Czech – Prezes Zarządu, Energomontaż-Północ Gdynia S.A; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Jacek Kopczyński – Dyrektor ds. Inwestycji i Biznesu Stalowego, MARS Shipyards & Offshore; dr Michał Michalski – Członek Zarządu Polenergia S.A.; dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

14:00 – Conclusion of Summit

* To be confirmed

** Organizer reserves the right to amend the agenda in response to the changing content priorities

** the agenda is subject to copyright law