Agenda of OSE GDAŃSK 2023

I DAY – 5th June

09:00 – 09:55 | Registration

09:55 – 10:00 | Official Opening - Krzysztof Karaś, CEO European Business Center

10:00 – 10:05 | Official Opening - Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych

10:05 – 10:15 | Inaugural speech - Miyajima Akio, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Poland

10:15 - 12:15 | Plenary Session: Europe’s energy security: revision of the EU energy policy

 • Energy security of Europe – war in Ukraine and sanctions as impulse to change European energy policy
 • Revision of strategic raw materials supply destinations for Europe – common EU energy policy vs individual strategies of key European countries
 • Energy security of EU countries – now projects and initiatives with focus on energy infrastructure extension (paneuropean context)
 • New fields of cooperation among Baltic Sea countries in response to Russian gas blackmail
 • Polish energy policy until 2040 in the context of European Green Deal – necessary updates and alternative key directions
 • The issue of nuclear energy in new energy policy – advancement of the project, financing models – large-scale energy vs small nuclear facilities (SMR)
 • Power supply deficit after 2025 – possible solution scenarios
 • Development of gas-based energy sector in Poland new circumstances
 • The experiences of the EU countries in the field of counteracting the negative effects of rising prices of energy carriers
 • Role of USA in stabilizing energy policy of Europe
 • War as an impulse to develop sustainable, effective, modern and competitive energy sector

Panel participants (in alphabetical order):

Päivi Laine – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Mikael Benthe Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej; Yaroslav Demchenkov Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ukraina; Gabriel Gorbačevski Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; Janusz Kowalski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Paweł Mirowski Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce; Robert Rudich Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce; Jan Szewczak Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Marek Wesoły Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl;

12:15 – 12:45 | Amber Award Gala: „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023”

13:00 – 15:00 | PANEL 1: Energy groups strategies vs market reality. New Polish Energy Policy

 • Necessary amendments in strategies of energy groups – major provisions
 • Amendment of the Wind Act – assessment of the impact of new amendments on the development of the renewables market in Poland
 • Financial context of the war in Ukraine – impact on Polish energy sector and economy.
 • Hydrogen as fuel of the future – opportunities emerging from the regulatory environment and sectoral agreements
 • RES projects on land – scale of the projects planned for 2023, prevailing technologies
 • Small nuclear energy facilities – leaders key projects
 • Present stage of development and future of offshore projects in Poland – between energy security, customer expectations and the interests of shareholders of energy groups
 • Future of gas projects in context of the Polish policy towards Russia
 • NABE – ultimate organization of the agency and its place in the Polish energy sector
 • Development of e-mobility infrastructure – key operators, current market assessment
 • Future investment plans and the financing mechanisms

Panel participants (in alphabetical order):

dr Grzegorz Czelej Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Wojciech Graczyk -Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej E.ON Polska; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o.; Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu, PEJ Sp. z o.o.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Jarosław Kwasek Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Olexandr Motsyk Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC „Energoatom”; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A.; Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.;

 

Moderator:

Jerzy Baehr – Partner Zarządzający, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr; Maciej Szambelańczyk – Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

15:10 – 16:40 | PANEL 2: Electric energy, liquid fuels and gas markets (hydrogen, biogas, methane)

 • Change of the perception of coal as a leading energy fuel – social factors vs economic factors vs climate neutrality
 • Gas mining in Poland. Gas in portfolio of companies from energy sector. Growing role of gas as a basic fuel for the energy sector
 • Development of gas transmission & distribution network – major priorities and potential problems.
 • Strategic investment projects of operators of the distribution system (gas and electricity).
 • Perspectives of green hydrogen market development in the context of emerging regulatory framework for hydrogen based economy
 • Diversification of sources and directions of gas, oil and liquid fuels supply- possible scenarios in the context of the Ukrainian crisis, groundbreaking implications in 2023
 • Mergers and new players on the fuel market (wholesale & retail) implication of merger
 • ORLEN/s acquisition of PGNiG – implications for the market and customers
 • Preparations of grit operators for large scale development of RES
 • Energy, fuel and gas storage after 2023 – the scale of indispensable investments

Panel participants (in alphabetical order):

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A.; Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Leszek Wiwała – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego;

Moderator:

Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński.

16:50 – 18:15 | PANEL 3: Investments in renewable - challenges and threats for Polish energy system

 • Wind Energy Act – amendment of onland wind farms location rules – impact on the market
 • Advancement of off-shore investment projects (present and future operators)
 • Development of the PV sector in comparison to other RES sectors in Poland
 • Investments in renewable – projects implemented by entities not operating in energy sector
 • Restrictions in the development of the grids, limitations in the construction of new renewable energy sources
 • Energy storage systems for every single installation. Costs vs benefits
 • Financing of RES projects – are long-term Power Purchase Agreements PPAs the alternative to support systems
 • New range of energy related services for RES sector

Panel participants (in alphabetical order):

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o.; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Dariusz Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.; Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych , TAURON Polska Energia S.A.; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

18:20 | End of Day One of OSE GDAŃSK 2023, Business Lunch

II DAY – 6th June

10:00 – 11:30 | PANEL 4: New conditions for heating and cogeneration development. “Clean air” program

 • Fitfor55 – preparation of the heat market for regulatory changes
 • New cogeneration support system – have objectives been met?
 • Preferences for development of energy effective systems – the end of coal-based cogenereation? Gas based co-generation, waste and biomass projects
 • “Clean air” program – advancement, first effects, crucial corrections, boost of pro-ecological attitudes, anti-smog regulations
 • Changes in the approach to tariffs in the heat sector
 • Investments in heating sector – challenges for small operators
 • The role of self-governments in the development of Polish heating systems
 • Use of renewables in central heating systems
 • New technologies in heat & cogeneration sectors

Panel participants (in alphabetical order):

Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.;

 

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz.

11:40 – 13:00 | PANEL 5: Off-shore: development perspectives, scale of projects, Polish local content

 • Advancement of Baltic off-shore projects in Phase I
 • Competitions in acquiring locations for Baltic off-shore wind farms in Phase II – status, selection criteria, appeals
 • Challenges in acquiring other permits in the investment process including environmental impact assessments
 • Role of investors and foreign partners in the development of Polish off-shore
 • Off-shore research works in the project development phase
 • Output of power from off-shore wind farms
 • Unique support system for off-shore wing farms – contracts for difference

Panel participants (in alphabetical order):

Damian Bąbka – Management Board Member, Chief Investment Officer, Qair Polska S.A.; Jarosław Broda – Członek Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.; Alicja Chilińska-Zawadzka – Członek Zarządu, EdF Renewables Polska; Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies; Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego; Paweł Mawduk – Kierownik Projektu w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A.; Włodzimierz Pomierny – Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa; Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o.; Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.;

Moderator:

Zbigniew Kozłowski – Partner, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

13:10 – 14:40 | PANEL 6: 2050 horizon: Development, investments, innovation - business, self-government and prosumers (renewables, e-mobility, PV)

 • Role and scale of private energy sector
 • Role of local governments in the execution of infrastructure projects
 • Connecting renewable energy installations to the grid – system stability and capacity issues
 • Future of waste incineration and bio-gas installations
 • Distributed power generation in the new energy policy. Energy clusters
 • Development of e-mobility – electric vehicles, charging points, energy storage technologies – is Poland prepared for large-scale EV servicing
 • PV installation development scenarios – small local and private installations or large farms?
 • Start-ups as source of innovations – how have Polish companies benefitted from the potential and know-how of the market

Panel participants (in alphabetical order):

Armen Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A.; Marcin Westfal – Ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii; Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES; Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Dariusz Pachniewski – Rzecznik Hydrogen Poland; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej;

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, “Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

14:45 | End of OSE GDAŃSK 2023

* Pending confirmation
** The organizer reserves the right to correct the program for substantive reasons
*** Program of the conference is subject to copyright protection