OSE GDAŃSK 2024

SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy - rewizja europejskiej polityki energetycznej

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy – wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję w obszarze dostaw surowców energetycznych jako impuls do zmian polityki energetycznej Europy.
 • Rewizja strategicznych źródeł dostaw surowców energetycznych dla Europy – wspólna polityka zakupowa UE, a indywidualne strategie głównych krajów europejskich.
 • Strategie REPower EU i FIT for 55 – co osiągnięto dotychczas?
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw UE – nowe projekty i inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej o znaczeniu europejskim.
 • Nowa architektura wspólnego rynku energii w Europie.
 • Strategia UE na rzecz rozwoju morskiej energetyki odnawialnej.
 • Strategia wodorowa UE.
 • Nowe płaszczyzny współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji.
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań.
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii dla branży energetycznej oraz gospodarki.
 • Rola USA w stabilizacji polityki energetycznej Europy.
 • Wojna jako impuls do powstania zrównoważonej, efektywnej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki.
 • Środki z KPO, a przyspieszenie polskiej transformacji energetycznej.

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
 • Nowelizacja ustawy 10H – ocena skutków nowych regulacji i ich wpływu na rozwój rynku OZE w Polsce.
 • Finansowy wymiar skutków wojny w Ukrainie dla polskiej energetyki i gospodarki.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej.
 • Projekty lądowe OZE – dominujące trendy i technologie, rozwój branży pracującej na rzecz sektora OZE w Polsce.
 • Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – wpływ wahań cenowych na rozwój rynku.
 • Perspektywa dla węgla w polskiej energetyce.
 • Praca systemu elektroenergetycznego z dominującą rolą OZE.
 • Rozwój infrastruktury elektromobilnej, kluczowi gracze i modele rynkowe.
 • Systemy ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii – dotychczasowe doświadczenia i docelowe rozwiązania.
 • Oferta grup energetycznych dla odbiorców przemysłowych.
 • Aktualne trendy w zakresie finansowania transformacji energetycznej.

PANEL 2: Czysta energia, skala inwestycji i kluczowe projekty

 • Strategiczne projekty jądrowe w Polsce – skala i horyzont czasowy.
 • Ustawa odległościowa – wpływ zmiany zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych na rynek.
 • Zaawansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (dotychczasowi i nowi gracze).
 • Infrastruktura portowa i łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.
 • Rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce na tle innych sektorów OZE.
 • Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
 • Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
 • Magazyny energii dla każdej instalacji? Koszty vs korzyści.
 • Finansowanie projektów OZE – czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia.
 • Modele kontraktowania energii pochodzącej z OZE.
 • Sektor biogazu i biometanu – nowa perspektywa rozwoju.
 • Zielony wodór w polskiej energetyce – projekty, zastosowania, główni gracze rynkowi.
 • Rynek nowych usług energetycznych dla sektora OZE.
 • Wpływa regulacji stabilizujących ceny energii na sektor OZE.

PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

 • Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Runek mocy – stan obecny i perspektywy.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako 4 surowca dla polskiej energetyki.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Rozwój rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
 • Biometan paliwem przyszłości – potencjał rozwojowy, modele biznesowe ipierwsze projekty.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023r.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia Orlen z Lotosem.
 • Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.

aaaaa

PANEL 4: Nowe ramy prawne dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji

 • Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych.
 • System wsparcia kogeneracji – czy osiągnięto zakładane cele związane z tym systemem?
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
 • Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
 • Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego – stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Efektywność energetyczna w ciepłownictwie.

PANEL 5: Off-shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

 • Postępy w rozwoju projektów wiatrowych na Bałtyku w Fazie I.
 • Wyścig o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku w Fazie II – status, kryteria rozdziału i odwołania.
 • Wyzwania w procesie uzyskiwania pozostałych pozwoleń w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Rola inwestorów i partnerów zagranicznych w rozwoju polskiego offshore wind.
 • Badania na morzu w fazie rozwoju projektów.
 • Wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.
 • Dedykowany system wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – kontrakty różnicowe.
 • Offshore szansą dla polskiego przemysłu.
 • Modele kontraktowania energii z offshore.
 • Infrastruktura wspomagająca rozwój offshore w Polsce.

PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni.
 • Wielkoskalowa energetyka jądrowa i jej miejsce w miksie energetycznym Polski.
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku.
 • Rozwój technologii SMR w Polsce – potencjał zastosowania, modele finansowania, licencjonowanie.

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego