Program

I DZIEŃ

17 czerwca 2024

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie OSE GDAŃSK 2024 - Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

Oficjalne otwarcie - Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy - rewizja europejskiej polityki energetycznej

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy – wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję w obszarze dostaw surowców energetycznych jako impuls do zmian polityki energetycznej Europy.
 • Rewizja strategicznych źródeł dostaw surowców energetycznych dla Europy – wspólna polityka zakupowa UE, a indywidualne strategie głównych krajów europejskich.
 • Strategie REPower EU i FIT for 55 – co osiągnięto dotychczas?
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw UE – nowe projekty i inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej o znaczeniu europejskim.
 • Nowa architektura wspólnego rynku energii w Europie.
 • Strategia UE na rzecz rozwoju morskiej energetyki odnawialnej.
 • Nowe płaszczyzny współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji.
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii dla branży energetycznej oraz gospodarki.
 • Rola USA w stabilizacji polityki energetycznej Europy.
 • Wojna jako impuls do powstania zrównoważonej, efektywnej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki.
 • Środki z KPO, a przyspieszenie polskiej transformacji energetycznej.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Paweł Augustyn – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Gabriel Gorbačevski – Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; Niels Frederik Malskær – Attaché ds. Energii, Ambasada Królestwa Danii w Polsce; Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Juris Poikāns – Ambasador Łotwy w Polsce;Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce; Antti Rahikka –  Director, Central & East Europe, Business Finland; Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce; Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorski; Mieczysław Struk –  Marszałek Województwa Pomorskiego;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki 2024”

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
 • Nowelizacja ustawy 10H – ocena skutków nowych regulacji i ich wpływu na rozwój rynku OZE w Polsce.
 • Projekty lądowe OZE – dominujące trendy i technologie, rozwój branży pracującej na rzecz sektora OZE w Polsce.
 • Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – wpływ wahań cenowych na rozwój rynku.
 • Perspektywa dla węgla w polskiej energetyce.
 • Praca systemu elektroenergetycznego z dominującą rolą OZE.
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań.
 • Rozwój infrastruktury elektromobilnej, kluczowi gracze i modele rynkowe.
 • Systemy ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii – dotychczasowe doświadczenia i docelowe rozwiązania.
 • Oferta grup energetycznych dla odbiorców przemysłowych.
 • Aktualne trendy w zakresie finansowania transformacji energetycznej.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Kamil Kobyliński – Dyrektor ds. morskiej energetyki wiatrowej, TotalEnergies; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.; Marcin Laskowski – Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu Grupy GPEC; Grzegorz Lot – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Tomasz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej Orlen S.A., Prezes Zarządu PIPC;

 Moderator:

Zbigniew Kozłowski – Partner, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

PANEL 2: Czysta energia, skala inwestycji i kluczowe projekty.

 • Strategiczne projekty jądrowe w Polsce – skala i horyzont czasowy.
 • Infrastruktura portowa i łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.
 • Rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce na tle innych sektorów OZE.
 • Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
 • Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
 • Magazyny energii dla każdej instalacji? Koszty vs korzyści.
 • Finansowanie projektów OZE – czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia?
 • Modele kontraktowania energii pochodzącej z OZE.
 • Sektor biogazu i biometanu – nowa perspektywa rozwoju.
 • Zielony wodór w polskiej energetyce – projekty, zastosowania, główni gracze rynkowi.
 • Rynek nowych usług energetycznych dla sektora OZE.
 • Wpływ regulacji stabilizujących ceny energii na sektor OZE.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Łukasz Gola – Head of T&D Systems Group, Hitachi Europe Ltd.; Leszek Hołda – Country Manager, Bechtel Polska; prof. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Politechnika Gdańska; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska;  Bartosz Kublik – Wiceprezes, Związek Banków Polskich; Dagmara Peret – Country Leader i Vice President GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce; Wojciech Wrochna – Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o.;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

 • Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Rynek mocy – stan obecny i perspektywy.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako 4 surowca dla polskiej energetyki.
 • Strategia wodorowa UE.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Rozwój rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
 • Biometan paliwem przyszłości – potencjał rozwojowy, modele biznesowe i pierwsze projekty.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023r.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia Orlen z Lotosem.
 • Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Debata cz. I – Rynek gazu (15:30 – 17:00)

Paweł Chałupka – Prezes Zarządu, G.EN. Operator Sp. z o.o.; Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Przemysław Kowalski – Prezes Zarządu, Suomen Biovoima; Artur Nizioł  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Biogas System S.A.; Anna Podolak – Managing Director Europe, Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o.; Łukasz Semeniuk – Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa Inwestycje Sp. z.o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.; Beata Wittmann – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o. o.;

 

Debata cz. II – Rynek Energii (17:00 – 18:00)

Jarosław Bogacz – Wiceprezes Zarządu, KENO Sp. z o. o.; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies;  Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Sp z o.o.; Agnieszka Okońska – Członek Zarządu, Stoen Operator Sp. z o.o.; Michał Polanowski – Prezes Zarządu, Green Capital S.A.;

Moderator:

Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią

Zakończenie pierwszego dnia OSE GDAŃSK 2024, Business Lunch

II DZIEŃ

18 czerwca 2024

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie OSE GDAŃSK 2024 - Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

Oficjalne otwarcie – Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Wystąpienie Inauguracyjne - Miyajima Akio, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce

Cyfrowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego

 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej.
 • Bezpieczeństwo energetyczne w ramach Unii Europejskiej – deklaracje, a rzeczywistość.
 • Identyfikacja elementów wrażliwych infrastruktury energetycznej.
 • Nowe projekty rozwojowe w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Dariusz Standerski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Andrzej Dulka – Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Jacek Silski – Prezes Zarządu, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej;

 Moderator:

płk dr Piotr Potejko – Prezes Zarządu, ASIS International Poland Chapter

PANEL 4: Nowe ramy prawne dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji

 • Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych.
 • System wsparcia kogeneracji – czy osiągnięto zakładane cele związane z tym systemem?
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
 • Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
 • Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego – stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Efektywność energetyczna w ciepłownictwie.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Wojciech Folejewski – Prezes Zarządu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii; Janusz Starościk – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Zborowski Krzysztof – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.;

 Moderator:

Mariusz Marszałkowski Redaktor Naczelny, Polon.pl

PANEL 5: Off-shore & On-shore: perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

 • Postępy w rozwoju projektów wiatrowych na Bałtyku w Fazie I.
 • Wyścig o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku w Fazie II – status, kryteria rozdziału i odwołania.
 • Wyzwania w procesie uzyskiwania pozostałych pozwoleń w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Rola inwestorów i partnerów zagranicznych w rozwoju polskiego offshore wind.
 • Badania na morzu w fazie rozwoju projektów.
 • Wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.
 • Dedykowany system wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – kontrakty różnicowe.
 • Offshore szansą dla polskiego przemysłu. Modele kontraktowania energii z offshore, Infrastruktura wspomagająca rozwój offshore w Polsce.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Alan Aleksandrowicz  – Prezes Związku, Związek Miast i Gmin Morskich; Magdalena Czuba-Wąsowska – Wiceprezes Zarządu ds. prawno-korporacyjnych, Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o.;  Kamil Kobyliński – Dyrektor ds. morskiej energetyki wiatrowej, TotalEnergies; dr Karolina Lipińska – Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Piotr Maciołek – Członek Zarządu, Polenergia S.A. COO (Chief Operating Officer).; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, ASE Offshore Sp. z o.o.; Paweł Wróbel – Managing Director, Baltic Wind EU;

Moderator:

Mariusz Marszałkowski Redaktor Naczelny, Polon.pl

PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni.
 • Wielkoskalowa energetyka jądrowa i jej miejsce w miksie energetycznym Polski.
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku.
 • Rozwój technologii SMR w Polsce – potencjał zastosowania, modele finansowania, licencjonowanie.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; dr hab. Beata Majecka – prof. UG, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;  Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Politechnika Gdańska; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o.;  Andrzej Schleser – Dyrektor, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Michał Sznycer – Wiceprezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza; Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV;  Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Marcin Westfal – Ekspert Elektromobilności, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności;

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radczyni Prawna, Wspólniczka, Założycielka, Wiceprezeska Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Zakończenie OSE GDAŃSK 2024

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego