OSE 2021 Gallery

Oficjalne otwarcie Szczytu

UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI”

Przed rozpoczęciem debat odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2021”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została wręczona Ministerstwu Klimatu i Środowiska – za skuteczne i konsekwentne dążenie do stworzenia w Polsce zrównoważonej, nowoczesnej energetyki opartej o odnawialne źródła energii oraz energię jądrową, którego celem jest zmniejszenie emisyjności tego sektora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w PEP2040, TAURON Polska Energia S.A. – za realizację Zielonego Zwrotu TAURONA oraz nadanie w ostatnich miesiącach tej strategii nowej dynamiki. Przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu będzie wyznaczało kierunek transformacji dla całego polskiego sektora energetycznego, Grupie Ekoenergetyka S.A. – za skuteczne i konsekwentne realizowanie założeń zrównoważonego i zeroemisyjnego rozwoju poprzez dynamiczną rozbudowę infrastruktury stacji szybkiego ładowania dla transportu publicznego i osobowego w Polsce i Europie, Gminie Rumia – za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające obszar niezależności energetycznej w Rumi, oparte na idei zrównoważonego rozwoju, dbałości o interesy i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. Podczas gali wręczone zostały także statuetki „Bursztynowe Serce”. Statuetka „Bursztynowe Serce” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Laureaci w/w wyróżnienia dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych, wspieranie polskiej kultury i sportu. W tym roku statuetka została wręczona Enea S.A. – w uznaniu wsparcia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w przygotowaniach do XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz promowanie polskiego ruchu olimpijskiego pod hasłem #RazemPoEmocje.

SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne

W debacie udział wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju; Anders H. Eide – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; dr Arndt Freytag von Loringhoven – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

Moderator: Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

Wprowadzenie do debaty: Andrzej Kaźmierski – Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

W debacie udział wzięli: Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Lasy Państwowe; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, innogy Polska S.A.; Paweł Strączyński – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu, PKN ORLEN S.A.; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Moderatorzy: dr Jerzy Baehr – Partner Zarządzający, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Partner, Radca Prawny, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr.

PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu

Wprowadzenie do panelu: „Inteligentne systemy magazynowania i zarządzania energią elektryczną” – Marek Borkowski – Dział Badań i Rozwoju (R&D), ZPAS S.A. oraz Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

W debacie udział wzięli: Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Chlebowicz – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Jakub Kowalski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Moderator: Marek Kulesa – Dyrektor w Towarzystwie Obrotu Energią.

PANEL 3: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program Czyste powietrze

W debacie udział wzięli: Monika Gawlik – Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej Kuliński – Prezes Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu , Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

DEBATA: Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna

W debacie udział wzięli: dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Bogusław Wieczorek – Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations, Radca prawny, Olivia Business Centre; Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Grupa LOTOS S.A.

Moderator: Małgorzata Rakowiec – Dziennikarka, Prezenter Panoramy TVP Gdańsk

PANEL 4: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE

W debacie udział wzięli: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Robert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, Northvolt Polska; Mariusz Konieczny – Dyrektor Departamentu Inwestycji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Grzegorz Dolecki – Członek Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Rozwojowego Lasów Państwowych Las Energii; Agnieszka Pląska – Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska S.A.; Artur Warzocha – Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie S.A.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl.

PANEL 5: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

W debacie udział wzięli: Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska; Hubert Krukowski – Wiceprezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids; Anna Moskwa – Prezes Zarządu, Baltic Power; Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy; Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki.

Moderator: Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński

PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

W debacie udział wzięli: Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Marcin Dawidowski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Moderator: Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

PANEL 7: Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r.

W debacie udział wzięli: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jarosław Bogacz – Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.; Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; dr Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, Politechnika Gdańska; Michał Obiegała – Dyrektor ds. Korporacyjnych, BP Polska

Moderator: prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska