Program OSE GDAŃSK 2023

I DZIEŃ – 5 CZERWCA

09:00 – 09:55 | Rejestracja uczestników

09:55 – 10:00 | Oficjalne otwarcie - Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

10:00 – 10:05 | Oficjalne otwarcie - Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych

10:05 – 10:15 | Wystąpienie Inauguracyjne - Miyajima Akio, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce

10:15 - 12:15 | SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy - rewizja europejskiej polityki energetycznej

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy – wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję w obszarze dostaw surowców energetycznych jako impuls do zmian polityki energetycznej Europy.
 • Rewizja strategicznych źródeł dostaw surowców energetycznych dla Europy – wspólna polityka zakupowa UE, a indywidualne strategie głównych krajów europejskich.
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw UE – nowe projekty i inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej o znaczeniu europejskim.
 • Nowe płaszczyzny współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji.
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań.
 • Warunki rozwoju dla energetyki gazowej w Polsce.
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii dla branży energetycznej oraz gospodarki.
 • Rola USA w stabilizacji polityki energetycznej Europy.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Päivi Laine – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Mikael Benthe Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej; Yaroslav Demchenkov Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukraina; Gabriel Gorbačevski Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; Janusz Kowalski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Paweł Mirowski Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce; Robert Rudich Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce; Marek Wesoły Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl;

12:15 – 12:45 | Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023”

12:55 – 13:00 | Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie inwestycji samorządowych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a gminą Lębork, Gminą Pelplin oraz Spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

13:00 – 15:00 | PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
 • Nowelizacja ustawy 10H – ocena skutków nowych regulacji i ich wpływu na rozwój rynku OZE w Polsce.
 • Finansowy wymiar skutków wojny w Ukrainie dla polskiej energetyki i gospodarki.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej.
 • Projekty lądowe OZE – dominujące trendy i technologie, rozwój branży pracującej na rzecz sektora OZE w Polsce.
 • Mała energetyką jądrowa – kluczowe projekty liderów rynku.
 • Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – wpływ wahań cenowych na rozwój rynku.
 • NABE – docelowy kształt operatora i jego miejsce w polskiej energetyce.
 • Rozwój infrastruktury elektromobilnej, kluczowi gracze i modele rynkowe.
 • Aktualne trendy w zakresie finansowania energetyki.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

dr Grzegorz Czelej Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Wojciech Graczyk– Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej, E.ON Polska; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o.; Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu, PEJ Sp. z o.o.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Jarosław Kwasek Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Olexandr Motsyk Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC „Energoatom”; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A. Grupa Orlen; Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.;

Moderator:

Jerzy Baehr – Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.; Maciej Szambelańczyk – Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

15:10 – 16:40 | PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

 • Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako istotnego surowca dla polskiej energetyki.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Nowe kierunki dostaw ropy i paliw do Polski, rola Naftoportu w bezpieczeństwa dostaw, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne.
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023r.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia PKN Orlen z Lotosem.
 • Przejęcie Grupy PGNiG przez PKN Orlen – skutki dla rynku i odbiorców.
 • Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.
  .

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A.; Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego;

Moderator:

Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński.

16:50 – 18:15 | PANEL 3: Inwestycje w OZE: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

 • Ustawa odległościowa – wpływ zmiany zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych na rynek.
 • Zaawansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (dotychczasowi i nowi gracze).
 • Rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce na tle innych sektorów OZE.
 • Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
 • Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
 • Magazyny energii dla każdej instalacji? Koszty vs korzyści.
 • Finansowanie projektów OZE – czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia?
 • Rynek nowych usług energetycznych dla sektora OZE.
 • Wpływa regulacji stabilizujących ceny energii na sektor OZE.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o., Partner zarządzający Elżanowski & Partnerzy Kancelaria Prawna sp. k., Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o.; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Dariusz Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.; Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych , TAURON Polska Energia S.A.; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Moderator:

Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny, CIRE.pl

18:20 | Zakończenie pierwszego dnia OSE GDAŃSK 2023, Business Lunch

II DZIEŃ – 6 CZERWCA

10:00 – 11:30 | PANEL 4: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”

 • Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych.
 • System wsparcia kogeneracji – czy osiągnięto zakładane cele związane z tym systemem?
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
 • Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
 • Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Dorota Jeziorowska
– Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i zarządzania taryfami, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.; 

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny Polon.pl

11:40 – 13:00 | PANEL 5: Off-shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

 • Postępy w rozwoju projektów wiatrowych na Bałtyku w Fazie I.
 • Wyścig o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku w Fazie II – status, kryteria rozdziału i odwołania.
 • Wyzwania w procesie uzyskiwania pozostałych pozwoleń w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Rola inwestorów i partnerów zagranicznych w rozwoju polskiego offshore wind.
 • Badania na morzu w fazie rozwoju projektów.
 • Wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.
 • Dedykowany system wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – kontrakty różnicowe.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):
Damian Bąbka – Management Board Member, Chief Investment Officer, Qair Polska S.A.; Jarosław Broda – Członek Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.; Alicja Chilińska-Zawadzka – Członek Zarządu, EdF Renewables Polska; Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies; Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego; Paweł Mawduk – Kierownik Projektu w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A.; Włodzimierz Pomierny – Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa; Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o.; Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia sp. z o.o.;

Moderator:

Zbigniew Kozłowski – Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

13:10 – 14:40 | PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni.
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Armen Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A.; Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii; Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES; Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Dariusz Pachniewski – Rzecznik Hydrogen Poland; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej;  Marcin Westfal – Ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności;

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

14:45 | Zakończenie OSE GDAŃSK 2023

*  W trakcie potwierdzenia
**
Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego