Program

PROGRAM OSE GDAŃSK 2020
2 LIPCA 2020
09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Oficjalne otwarcie: Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:10 - 10:30 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI”
10:30 - 12:00 SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
12:15 - 16:15 SESJA I - Sala audytoryjna
12:15 - 13:15 Panel 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
13:30 - 15:00 Panel 2: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
15:15 - 16:15 Panel 3: Projekty OZE w portfolio firm energetycznych
16:15 BUSINESS LUNCH (Restauracja Vidokova, Muzeum II Wojny Światowej, IV piętro)
3 LIPCA 2020
10:00 - 14:00 SESJA II - Sala Audytoryjna
10:00 - 11:00 Panel 1: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
11:15 - 12:45 Panel 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
13:00 - 14:00 Panel 3: Inwestycje w innowacyjność - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
14:00 ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2020
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
2 LIPCA 2020
09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
Sala Audytoryjna
10:00 - 10:10 Oficjalne otwarcie – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
10:30 - 12:00 SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna - priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Polityka energetyczna Polski do 2050 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – podstawowe kierunki zmian
 • Nowy polski mix energetyczny – rewolucja w podejściu do roli paliw kopalnych
 • Uwarunkowania płynące z planu neutralności klimatycznej do 2050
 • Nowe perspektywy rozwoju sektora OZE – doświadczenia płynące z aukcji dla OZE
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu, modele finansowania
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, ciepłownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej
 • Wspólny rynek energii i gazu po Brexicie – dokąd zmierza UE w zapewnieniu Europejczykom dostępu do nośników energii?
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Tale Kandal – Chargé d’Affaires Królestwa Norwegii w Polsce; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

12:15 - 16:15 SESJA I – Sala Audytoryjna
12:15 - 13:15 PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Przyszłe programy inwestycyjne i sposoby ich finansowania
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Czy przyszłość będzie napędzana wodorem?
 • Nowe rozwiązania organizacyjne w polskiej energetyce

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):

Piotr Górnik – Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Grupa Energa; Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Paweł Majewski – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska S.A.; Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż; Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.; Przedstawiciel ENEA S.A.

Moderator:
Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

13:30 - 15:00 PANEL 2: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • Projekt ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej – główne obszary regulacji
 • System finansowania morskich farm wiatrowych – kto, kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie
 • Plan udziału materiałów i usług lokalnych – kto może skorzystać, a kto stracić
 • Przyłączenia MFW do sieci – kto, kiedy i gdzie będzie mógł przyłączyć MFW
 • Obowiązki inwestora i operatora MFW – czy będzie łatwiej przygotować projekt morskiej farmy wiatrowej

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Mateusz Berger – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Małgorzata Janowska – Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska; Monika Morawiecka – Prezes Zarządu, PGE Baltica; Wojciech Peret – Prezes Zarządu, Stocznia Gdańsk S.A.; Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy; Paweł Weiner – Prezes Zarządu, MEWO S.A.; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Moderator:
Mariusz Wójcik – Project Manager, ILF, Członek Zarządu, FNEZ

15:15 - 16:15 PANEL 3: Projekty OZE w portfolio firm energetycznych
 • Miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
 • Przyszłość sektora wydobywczego i jego aliansu z energetyką konwencjonalną
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Szanse rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Energetyka jądrowa – konieczność, czy plany na wyrost?
 • Miejsce energetyki rozproszonej

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Mariusz Iskierski – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, PGE Energia Odnawialna S.A.; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.

Moderator:
Maciej Bando – b. Prezes URE

16:15 BUSINESS LUNCH (Restauracja Vidokova, Muzeum II Wojny Światowej, IV piętro)
3 LIPCA 2020
10:00 - 14:00 SESJA II - Sala Audytoryjna
10:00 - 11:00 PANEL 1: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – czy zbliża się schyłek kogeneracji węglowej?
 • Program antysmogowy – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Ciepłownictwo, a gospodarka odpadami
 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Jacek Chodkowski – Prezes Zarządu, DALKIA Polska Energia S.A.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Przemysław Kołodziejak – p.o. Prezesa Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej Kuliński – Prezes Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, PGNIG Termika S.A; Anna Wiosna – Dyrektor, Bank Pekao S.A.; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.; Przedstawiciel Fortum Power and Heat Polska.

Moderator:
prof. Waldemar Kamrat –Politechnika Gdańska

11:15 - 12:45 PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Przyszłość polskiego węgla – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Prosumenci – wzmocnienie pozycji konsumentów energii elektrycznej
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne – wodór
 • Magazyny energii, węgla i gazu po 2020 roku

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jakub Kowalski – Członek Zarządu, p.o. Prezesa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Artur Zawisza – Wiceprezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Moderator:
Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią

13:00 - 14:00 PANEL 3: Inwestycje w innowacyjność - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej
 • Magazyny energii ad 2020 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii,
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Rozwój usług cyfrowych

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Artur Dembny – Prezes Zarządu, CRK Energia Sp. z o.o.; Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.; Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Moderator:
Michał Sznycer – Wiceprezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza, Partner w Kancelarii MGS Law Kancelaria Radców Prawnych

14:00 ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2020

*Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego