Program OSE GDAŃSK 2022

I DZIEŃ

13 czerwca 2022

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie OSE GDAŃSK 2022

SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej

 • Kryzys ukraiński – wnioski dla Europy w kontekście rynku gazu.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy – scenariusze na odwrót od importu surowców ze wschodu
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
 • Konsolidacja sektora energetycznego w Polsce, miejsce kapitału zagranicznego w polskiej energetyce – nowe trendy, nowi inwestorzy.
 • Skutki Fitfor55 dla branży energetycznej oraz gospodarki, możliwe zmiany pakietu propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską.
 • Szanse na reformę systemu ETS.
 • Nowe europejskie zasady finansowania „zielonych” inwestycji.
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, paliwa płynne.
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań.

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Olexandr Motsyk –  Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

 

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki”

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
 • ESG – zrównoważone inwestowanie, dominujące trendy i kierunki rozwoju technologii przyszłości.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z zawartym sektorowym porozumieniem wodorowym.
 • Projekty lądowe OZE – skala projektów planowanych na 2022 rok, dominujące technologie.
 • Mała energetyką jądrowa – kluczowe projekty liderów rynku.
 • Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Przyszłość projektów gazowych w kontekście polityki Państwa względem Rosji.
 • Renesans węgla jako surowca gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne kraju?
 • NABE – docelowy kształt operatora i jego miejsce w polskiej energetyce.
 • Klimat dla inwestycji jądrowych w Europie i na świecie. Perspektywy rozwoju energetyki atomowej: trendy inwestycyjne i technologiczne.
 • Polski know-how, by móc współuczestniczyć w budowie elektrowni atomowej. Rola polskich firm i wykonawców w kreowaniu local contentu.

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; dr hab. Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, CJI PSE; Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału UDT w Gdańsku; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; William Liu – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Haitai Solar Group; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Małgorzata Mika-Bryska Doradca ds. Regulacji i Relacji Publicznych Grupy Veolia w Polsce; Andrzej Modzelewski Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora; Jan Tabor – p.o. zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej; Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A.; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderator:
Zbigniew Kozłowski – Partner, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

PANEL 2: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”

 • Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego na zmiany regulacyjne.
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – pierwsze wnioski, oczekiwania i szanse rozwoju.
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
 • Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
 • Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Sławomir Gibała – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Gunnar Haglund Radca ds. Promocji Gospodarczej, Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce; Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych; Marcin Lewandowski Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Jarosław Maślany – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

 • Kiedy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki.
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.  
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2022 roku.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu).
 • Rozwój segmentu paliw alternatywnych – elektromobilność i –wodór.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2022 roku – skala niezbędnych inwestycji.

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Mateusz Berger – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Patryk Demski– Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;  Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Arkadiusz Musielewicz Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.; Błażej Wojnicz Prezes Zarządu Gas Storage Poland; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Zakończenie pierwszego dnia OSE GDAŃSK 2022, Business Lunch

II DZIEŃ

14 czerwca 2022

PANEL 4: Inwestycje w OZE i off-shore: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

 • Ustawa odległościowa – oczekiwana zmiana zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych.
 • Ustawa o promocji morskiej energetyki wiatrowej – czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore?
 • Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
 • Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
 • Magazyny jako element stabilizacji i bezpieczeństwa sieci.
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej.
 • Finansowanie projektów OZE – czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia.
 • Liderzy sektora off-shore w Polsce i ich projekty, konkurencja w pozyskiwaniu nowych lokalizacji dla MFW.
 • Przyłączenia MFW do sieci – kto, kiedy i gdzie będzie mógł przyłączyć MFW.
 • Udział materiałów i usług lokalnych – kto może skorzystać, a kto stracić?

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Maciej Mazur – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; dr Piotr Szczeciński – Doradca Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Robert Zasina Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

 

Moderator:
Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz,BiznesAlert.pl

PANEL 5: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje

 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi.
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Piotr Bareła – Doradca, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Lasów Państwowych LAS ENERGII; Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura, Energetyki Urząd Miejski w Gdańsku; Adam Stępień Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Arkadiusz Urban – Prezes Zarządu, Krajowy Zasób Nieruchomości; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.; Artur Zawisza – Prezes Zarządu, UPEBI.

Moderator:
Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy

PANEL 6: Transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku napędów niskoemisyjnych w świetle problemów z zapewnieniem surowców energetycznych
PZPM
 • Fit for 55 a koniec ery napędów spalinowych. Czy w świetle ostatnich zdarzeń nastąpi przyspieszenie, czy spowolnienie transformacji?
 • Konsekwencje wprowadzenia sankcji na surowce energetyczne z Rosji. – Co nas czeka na stacjach tankowania i ładowania?
 • Czy obecny stan infrastruktury ładowania i tankowania wodorem w Polsce jest zagrożeniem dla rozwoju pojazdów niskoemisyjnych?
 • Zielona strategia rozwoju transportu publicznego – czy czeka nas koniec transportu indywidualnego?

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Piotr Apollo – Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie S.A.; Michał Bielecki – CEO, MEB Group; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Robert Chryc‑Gawrychowski – Prezes Zarządu Northvolt Poland; Grzegorz Gaża – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej; Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hynfra Green Hydrogen Infrastructure, Rzecznik Hydrogen Poland; Maciej Tomecki – Kierownik projektu Zespół Projektów Integracyjnych PKN ORLEN S.A.

Moderator:
Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Zakończenie OSE GDAŃSK 2022

*  W trakcie potwierdzenia
**
Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego