Program

PROGRAM OSE GDAŃSK 2021
21 CZERWCA 2021
09:00 - 09:45 | Rejestracja uczestników
09:50 - 10:10 | Oficjalne otwarcie – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
10:10 - 10:40 | Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki”
10:40 – 12:40 | SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – podstawowe kierunki zmian
 • Skutki PEP2040 dla branży energetycznej oraz gospodarki
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu, modele finansowania
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii
 • Europejski Zielony Ład – energetyczne priorytety i reformy finansowane strumieniem unijnych funduszy

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju; Anders H. Eide – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; dr Arndt Freytag von Loringhoven – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

Moderator:
Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

12:50 – 14:20 | PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • OZE – skala projektów planowanych na 2021 r.
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE? Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – zaawansowanie projektów
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Przyszłe programy inwestycyjne i sposoby ich finansowania
 • Jak rozwiązać problem „balastu” węglowego

Wprowadzenie do panelu:
Anna Kornecka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Ireneusz Zyska– Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Maciej Chorowski – Prezes Zarządu, NFOŚiGW; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Lasy Państwowe; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, innogy Polska S.A.; Paweł Strączyński – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Moderator:
dr Jerzy Baehr – Partner Zarządzający, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr; dr hab. Jakub Pokrzywniak – Partner, Radca Prawny, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

14:30 – 16:00 | PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Czy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne – wodór
 • Magazyny energii i gazu po 2020 roku
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego

Wprowadzenie do debaty:
„Inteligentne systemy magazynowania i zarządzania energią elektryczną”

Marek Borkowski – Dział Badań i Rozwoju (R&D), ZPAS S.A.
Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Chlebowicz – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Jakub Kowalski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ; Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający, Wiceprezydent AVERE, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Waldemar Skomudek – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.

Moderator:
Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią

16:10 – 17:40 | PANEL 3: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program Czyste powietrze
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – schyłek kogeneracji węglowej
 • Program antysmogowy – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Monika Gawlik – Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej Kuliński – Prezes Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Mania Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu , Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

22 CZERWCA 2021
10:00 – 11:30 | DEBATA: Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna

Debata pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego

 • Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna.
 • Biznes przyszłości to biznes zaangażowany kulturalnie, sportowo i społecznie, to biznes integrujący dystans i obecność, to biznes łączący otwartość i stanowienie granic.
 • Współpraca instytucji kultury z przedsiębiorstwami i ich rozwiązania wspierające rozwój przemysłu energetycznego w życiu kulturalno – społecznym

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Bogusław Wieczorek – Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations, radca prawny, Olivia Business Centre; Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Grupa LOTOS S.A.

Moderator:
Małgorzata Rakowiec – Dziennikarka, Prezenter Panoramy TVP Gdańsk

11:40 – 13:10 | PANEL 4: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE
 • Programy inwestycyjne OSP gazowego i elektroenergetycznego – kluczowe projekty, stany zaawansowania
 • Transgraniczne projekty sieciowe kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Inwestycje sieciowe realizowane przez OSD – rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
 • Rozwój magazynowania gazu ziemnego
 • Infrastruktura magazynowa energii elektrycznej w kontekście rozwoju rynku OZE
 • Inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej oraz paliw ciekłych
 • Zwiększanie zdolności magazynowych ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój infrastruktury na potrzeby OZE

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Robert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, Northvolt Polska; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Rozwojowego Lasów Państwowych Las Energii; Agnieszka Pląska – Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

13:20 – 14:40 | PANEL 5: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • Ustawa o promocji morskiej energetyki wiatrowej – czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore?
 • System finansowania morskich farm wiatrowych – kto, kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie
 • Przyłączenia MFW do sieci – kto, kiedy i gdzie będzie mógł przyłączyć MFW
 • Obowiązki inwestora i operatora MFW – czy będzie łatwiej przygotować projekt morskiej farmy wiatrowej
 • Udział materiałów i usług lokalnych – kto może skorzystać, a kto stracić

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska; Hubert Krukowski – Wiceprezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids; Monika Morawiecka* – Prezes Zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.; Anna Moskwa – Prezes Zarządu, Baltic Power; Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy; Katarzyna Szwed-Lipińska  – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki.

Moderator:
Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński

14:50 – 16:20 | PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii, – czy Polacy przekonali się do EV?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Olga Ewa Semeniuk– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii; Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Marcin Dawidowski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Magdalena Jackowska-Rejman Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Jarosław Tworóg – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza.

Moderator:
Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

16:30 – 17:30 | PANEL 7: Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r.
 • Perspektywiczna rezygnacja z węgla – wymiar społeczny i ekonomiczny
 • Skala restrukturyzacji – czy wszystkie podmioty odnajdą się w świecie OZE?
 • Finansowanie transformacji energetycznej

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jarosław Bogacz – Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.; Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, Politechnika Gdańska; Michał Obiegała – Dyrektor ds. Korporacyjnych, BP Polska; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Moderator:
prof. Waldemar Kamrat –Politechnika Gdańska

17:30 | ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2021

*  W trakcie potwierdzenia
**
Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego