Program

PROGRAM OSE GDAŃSK 2019
8 KWIETNIA 2019
09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Oficjalne otwarcie: Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:15 - 10:40 Wystąpienie inauguracyjne
10:40 - 11:00 WYSTĄPIENIE: Marek Kamiński, podróżnik - Oficjalne ogłoszenie najnowszej wyprawy AINTE 2019
11:00 - 12:30 SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
12:35 - 13:30 Debata Oksfordzka: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
13:30 - 13:45 Przerwa
SESJA I - Sala audytoryjna
13:45 - 15:15 Panel 1 - Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych
15:25 - 16:55 Panel 2 - Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program „Czyste powietrze”
17:00 - 18:30 Panel 3 - Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
SESJA II - Sala wystaw czasowych
13:45 - 15:15 Panel 1 – Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko
15:25 - 16:45 Panel 2 - Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania
16:55 - 18:15 Panel 3 – Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse
19:30 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI” (Sala audytoryjna)
20:00 - 20:45 KONCERT: Joanna Knitter & Zagan Acoustic (Sala audytoryjna)
20:45 - 22:00 KOLACJA WIECZORNA (Foyer ECS)
9 KWIETNIA 2019
08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 10:15 Panel 1 - Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.
10:20 - 11:50 Panel 2 - Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej
12:00 - 13:30 Panel 3 - Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju
13:30 Zakończenie OSE GDAŃSK 2019
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
8 KWIETNIA 2019
09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Oficjalne otwarcie – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
10:15 - 10:40 Wystąpienie inauguracyjne – Piotr Naimski - Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
10:40 - 11:00 WYSTĄPIENIE: Marek Kamiński, podróżnik - Oficjalne ogłoszenie najnowszej wyprawy AINTE 2019
11:00 - 12:30 SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – podstawowe kierunki zmian
 • Nowy polski mix energetyczny – rewolucja w podejściu do roli paliw kopalnych
 • Uwarunkowania płynące z pakietu „zimowego” oraz COP24
 • Nowe perspektywy rozwoju sektora OZE – doświadczenia płynące z aukcji dla OZE
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu, modele finansowania
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, ciepłownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej
 • Wspólny rynek energii i gazu po Brexicie – dokąd zmierza UE w zapewnieniu Europejczykom dostępu do nośników energii?
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Karin Anderman – Radca Minister, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Olav Myklebust – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Moderator:
Andrzej Błach – Counsel, Kancelaria CMS

12:35 - 13:30 DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
 • Alternatywne, sprawdzone modele rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych
 • Obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego
 • Wspólne projekty i efekty synergii
 • Nord Stream2 – czy nadal mamy sojuszników?
 • Off-shore – przestrzeń na rozwój?

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Marcin Bruszewski – Członek Zarządu Sekcji Fińskiej (FTG) SPCC, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza; Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa, Miasto Gdańsk; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska, Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Moderator:
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, Ekspert Energetyczny

SESJA I – Sala Audytoryjna
13:45 - 15:15 PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Przyszłe programy inwestycyjne i sposoby ich finansowania
 • Synergie rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Energetyka jądrowa dla Polski: dostępne technologie, kluczowi gracze.
 • Nowe rozwiązania organizacyjne w polskiej energetyce

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Różycki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Grupa ENERGA; Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego w Departamencie Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Magdalena Taczanowska – Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft Polska; Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.

Moderator:
Piotr Ciołkowski – Partner, Kancelaria CMS

15:25 - 16:55 PANEL 2: Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program „Czyste powietrze”
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – czy zbliża się schyłek kogeneracji węglowej?
 • Program „Czyste powietrze” – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Ciepłownictwo, a gospodarka odpadami
 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator:
Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

17:00 - 18:30 PANEL 3: Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Rynek energii elektrycznej po zwiększeniu poziomu tzw. obliga giełdowego
 • Wzmocnienie pozycji konsumentów energii elektrycznej
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Taryfy antysmogowe, wdrożenie taryf dynamicznych
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne
 • Zmiany w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska S.A.; Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Mariusz Schmidt – Prezes, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator:
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

SESJA II - Sala Wystaw Czasowych
13:45 - 15:15 PANEL 1: Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko
 • Gospodarka 4.0 – gdzie jesteśmy po 3 latach programu
 • Innowacyjność jako rewolucja czy ewolucja: rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację?
 • Rynek inwestycyjny – czy skorzystaliśmy na koniunkturze?
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Polski przemysł w procesie przeobrażeń na przykładzie przemysłu chemicznego
 • Czynnik środowiskowy jako istotny element gospodarki przyszłości

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Tomasz Kozar – Cloud Technology Strategist, Microsoft Polska; Maciej Martyniuk – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Andrzej Ziółkowski – Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego.

Moderator:
Marek Król – Radca Prawny, Partner, Kancelaria MAGNUSSON

15:25 - 16:45 PANEL 2: Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania
 • Stan rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej oraz paliw płynnych i realizowane projekty jej rozwoju w kontekście aktualnych, a także przyszłych potrzeb rynku
 • Kluczowe bariery prawne w rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce i kwestia nowych przepisów w tym zakresie
 • Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury energetycznej a stabilna polityka regulacyjna, w szczególności w obszarze taryfowania
 • Roszczenia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa i ich aktualne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Grzegorz Widelski – Zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ENERGA-OPERATOR S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Marian Żołyniak – p.o. Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Przedstawiciel Gaz-System S.A.

Moderator:
dr hab. Jakub Pokrzywniak – Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

16:55 - 18:15 PANEL 3: Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse
 • Stan infrastruktury energetycznej – potrzeby, szanse, zagrożenia
 • Zaburzenia płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów jako istotny element prawidłowego przebiegu wykonawstwa inwestycji
 • Nieprzewidywalny wzrost kosztów, waloryzacja wynagrodzeń wykonawców, kryzys pracowniczy jako istotne zagrożenia procesów inwestycyjnych
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych a sektor energetyki
 • Partnerstwa Publiczno Prywatne w obszarze energii – stan aktualny, perspektywy rozwoju
 • Banki i firmy ubezpieczeniowe jako istotni partnerzy w realizacji inwestycji obszarów energii i ochrony środowiska – warunki obiektywnych ocen rynku i występujących ryzyk

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, sektor Budowlany, Medyczny i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu, EIB; Piotr Kledzik – Prezes Zarządu, PORR Polska S.A.; Grzegorz Mendelowski – Wiceprezes Zarządu, ELBUD Katowice; Jan Piotrowski – Prezes Zarządu, Eltel Networks Energetyka S.A..

Moderator:
Kazimierz Krupa – Niezależny publicysta

19:30 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI” (Sala audytoryjna)
20:00 - 20:45 KONCERT: Joanna Knitter & Zagan Acoustic (Sala audytoryjna)
20:45 - 22:00 KOLACJA WIECZORNA (Foyer ECS)
9 KWIETNIA 2019
08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 10:15 PANEL 1: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej dla samorządów
 • Uwarunkowania formalnoprawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych: planistyka i prawo w procesie inwestycyjnym.
 • Komunikacja w projektach infrastrukturalnych – syndrom NIMBY w polskich realiach społecznych i prawnych.
 • Przyszłość energetyki odnawialnej – szanse i oczekiwania.

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Miasto Gdańsk; Ryszard Kuć – Wiceprezydent Olsztyna; Józef Neterowicz – Ekspert, Związek Powiatów Polskich; Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Szpitali Pomorskich; Krzysztof Szymański – Dyrektor Biura Public Relations, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.; Grzegorz Walczukiewicz – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o; Robert Wróbel – Starosta Powiatu Legionowskiego.

Moderator:
Zbigniew Canowiecki – Prezydent, Pracodawcy Pomorza

10:20 - 11:50 PANEL 2: Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej
 • Miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
 • Przyszłość sektora wydobywczego i jego aliansu z energetyką konwencjonalną
 • Elektromobilność jako element rozwoju rynku OZE
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Szanse rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Energetyka jądrowa – konieczność, czy plany na wyrost?
 • Miejsce energetyki rozproszonej – na przykładzie projektu Co2mmunity

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Marcin Korolec – Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Mariusz Wójcik – Koordynator Projektu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

12:00 - 13:30 PANEL 3: Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju
 • Miejsce MFW w planie zagospodarowania obszarów morskich
 • Kluczowe bariery w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Możliwości przyłączeniowe, sieci morskie
 • Łańcuch dostaw i local kontent
 • System wsparcia dla morskich farm wiatrowych

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Dominik Gajewski – Ekspert ds. Energii i Klimatu, Konfederacja Lewiatan; Maciej Grajewski – Dyrektor Komunikacji i PR , GSG Towers Sp. z o.o. & Stocznia Gdańsk S.A.; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Kazimierz Kleina – Senator RP; Anna Wiosna – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i współpracy z Klientami Strategicznymi, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

13:30 ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2019

* W trakcie potwierdzenia

**Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego