Program

Partner Główny

ZARYS DEBAT
16 KWIETNIA 2018
11:00 - 11:50 – Rejestracja uczestników
Sala audytoryjna
11:50 - 12:00 - Oficjalne otwarcie
12:00 - 12:30 - Wystąpienie inauguracyjne
12:30 - 13:50 - SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
13:55 - 14:30 - UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI” oraz „Fale Innowacji”
Sala audytoryjna
14:40 – 16:10 - DEBATA: Strategia rozwoju polskiej energetyki - między polityką, bezpieczeństwem a biznesem
16:20 - 17:20 - DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
17:30 – 19:00 - DEBATA: Ciepło, kogeneracja i efektywność energetyczna - Polska bez smogu
Sala wystaw czasowych
14:40 – 16:10 - DEBATA: Gospodarka 4.0 – energetyka i przemysł
16:20 – 17:50 - DEBATA: Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju
18:00 – 19:00 - Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
19:30 - KONCERT ZESPOŁU ZAGAN ACOUSTIC (Sala audytoryjna)
20:00 - KOLACJA WIECZORNA (Foyer ECS)
17 KWIETNIA 2018
08:30 - 09:00 – Rejestracja uczestników
Sala audytoryjna
09:00 – 10:20 - DEBATA: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2018 r.
10:30 – 11:45 - DEBATA: Elektromobilność
11:55 – 12:55 - DEBATA: Miejsce odnawialnych źródeł energii w nowej Polityce energetycznej Polski
12:55 – 13:55 - DEBATA: Morska energetyka wiatrowa i przemysł energetyki morskiej – nową polską specjalizacją
14:00 – Zakończenie Szczytu
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
16 KWIETNIA 2018
11:00 - 11:50 – Rejestracja uczestników
11:50 - 12:00 - Oficjalne otwarcie – Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
12:00 - 12:30 - Wystąpienie inauguracyjne – Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
12:30 - 13:50 - SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle innych krajów UE: priorytety, polityka surowcowa, model docelowy.
 • Atom, gaz, węgiel – jak wyglądamy na tle naszych sąsiadów zagranicznych.
 • Inicjatywa Trójmorza jako platformy do współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu oraz gospodarki.
 • Polska z UE czy z USA – strategiczne partnerstwa na najbliższe lata.
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: ropa, gaz, a może też energia.
 • Przyszłość OZE wobec zmian ustawodawczych. Perspektywy rozwoju sektora.
 • Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako element współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną

W debacie swój udział potwierdzili:

Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Hanna Lehtinen – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador, Ambasada Królestwa Danii w Polsce; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; dr inż. Wojciech Myślecki – Ekspert ds. Rynku Energii,  Politechnika Wrocławska.

Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Kancelaria ECh&W

13:55 - 14:30 - UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI” oraz „Fale Innowacji”
Sala audytoryjna
14:40 – 16:10 - DEBATA: Strategia rozwoju polskiej energetyki - między polityką, bezpieczeństwem a biznesem
 • Gospodarka paliwowa, energetyczna i gazowa – mobilizacja czynników rozwoju.
 • Przejęcia kapitałowe w strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • Najważniejsze projekty infrastrukturalne w Polsce i ich efekty.
 • Sieci przesyłowe i magazyny gazu – niezbędne inwestycje i źródła finansowania.
 • Gaz dla Polski – docelowy model. Krajowe zasoby i uwarunkowania ich eksploatacji.
 • Sektor paliwowy i jego strategia wobec wyzwań przyszłości.
 • Terminal naftowy i gazowy jako element strategii bezpieczeństwa energetycznego Państwa.
 • Aktywność w Brukseli – obowiązek i konieczność.

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – p.o. Prezesa Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu, Polskie LNG S.A.; Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński – Partner Zarządzający, Kancelaria SMM Legal; Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A.; Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
dr Jerzy Baehr – Partner Zarządzający, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Maciej Szambelańczyk – Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

16:20 - 17:20 - DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
 • Alternatywne, sprawdzone modele rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych
 • Obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego
 • Wspólne projekty i efekty synergii
 • Nord Stream2 – czy nadal mamy sojuszników?
 • Off-shore – przestrzeń na rozwój?

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

dr. inż. Graham M. Butt – Kierownik referatu ds. energii odnawialnej, Ministerstwo Energetyki, Infrastruktury, Digitalizacji Meklemburgii Pomorza Przedniego; Krzysztof Figel – Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku; Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce; Kjell Arne Nielsen – Commercial Counsellor, Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Moderator:
Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; prof. Waldemar Kamrat  – Politechnika Gdańska

17:30 – 19:00 - DEBATA: Ciepło, kogeneracja i efektywność energetyczna - Polska bez smogu
 • Powłokowa modernizacja sprawnościowa elementów pomp wirowych – mniejsze zużycie energii
 • Polityka antysmogowa – rola ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza,
 • Inwestycje w ciepłownictwie (ciepło komunalne, czy prywatne),
 • Kierunki regulacji i rozwoju CS z punktu widzeniu URE i przedsiębiorstw,
 • Sieci ciepłownicze, jako element ekorozwoju kogeneracji w Polsce,
 • Unijne wsparcie ciepłownictwa ze środków UE (I Oś POIiŚ) oraz środków krajowych,
 • Rozwój polskiego ciepłownictwa – nowe technologie, współpraca z samorządami, bariery inwestycyjne.
 • Czy systemy ciepłownicze współpracujące z OZE mają realność przyszłość w Polsce?

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator:
dr Dariusz Gulczyński – Auditing Committee Member, Associate Expert, Światowa Rada Energetyczna

Sala wystaw czasowych
14:40 – 16:10 - DEBATA: Gospodarka 4.0 – energetyka i przemysł
 • Gospodarka 4.0
 • Innowacyjność jako rewolucja czy ewolucja: rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację?
 • Rynek mocy – czas na konkretne rozwiązania
 • Inwestycje w bezpieczeństwo
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych.
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Polski przemysł w procesie przeobrażeń na przykładzie przemysłu chemicznego

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.; dr Adam B. Czyżewski – Główny Ekonomista, PKN ORLEN S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; dr hab. inż.  Krzysztof Madajewski, Prof. IEn. – Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP3, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Artur Sadowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Kredytowego, Bank Gospodarstwa Krajowego; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Moderator:
Marek Król – Radca Prawny / Partner, Kancelaria MAGNUSSON

16:20 – 17:50 - DEBATA: Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju
 • Rynek mocy – stan zaawansowania projektu.
 • Łączna sprzedaż energii i gazu.
 • Czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy prywatni operatorzy?
 • Efektywność energetyczna w polskim wydaniu – kto korzysta kto ponosi koszty?
 • Rynek energii – koncentracja czy liberalizacja. Doświadczenia dostawców i klientów.
 • Towarowa Giełda Energii – rola w kreowaniu zmian na rynku.
 • Trading jako największa wartość dodana i element budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Prosument 2018 – modele współpracy z  grupami energetycznymi.

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu, Hermes Energy Group S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych ING Bank Śląski S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Grzegorz Żarski – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku i Analiz, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

18:00 – 19:00 - Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Zgłoszone prezentacje (alfabetycznie):
Mateusz Lisowski – Enetech Sp. z o.o. – Zbiornik do magazynowania oraz transportu ciepła

Damian Szewczyk – Gradis – Zwiększenie zwrotu z inwestycji w oświetlenie dróg i ulic
Aron Michalczyk – SAL MULTIROTOR POWERLINE STRINGING – Wykorzystanie dronów latających w celu przygotowania prac naciągu przewodów roboczych i światłowodowych podczas budowy linii wysokiego napięcia w trudnym terenie
Paweł Orlof – Veolia Energia Polska – Ekologiczne Ciepło dla Poznania
Piotr Szymański – Sabur Sp. z o.o. – System zarządzania i monitoringu zużycia mediów
Tomasz Siudyga – COBANT Sp. z o.o. Sp. K. – Zagospodarowanie odpadów z przetwórstwa węgla kamiennego zdeponowanych w osadnikach i rekultywacja terenów zdegradowanych

Moderator:
Marek Dawidowski – Kierownik Działu Nowych Biznesów, Grupa GPEC

19:30 - KONCERT ZESPOŁU ZAGAN ACOUSTIC (Sala audytoryjna)
20:00 - KOLACJA WIECZORNA (Foyer ECS)
17 KWIETNIA 2018
08:30 - 09:00 – Rejestracja uczestników
Sala audytoryjna
09:00 – 10:20 - DEBATA: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2018 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD.
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego.
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni.

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Michał Glaser – Dyrektor Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; Mariusz Grochowski – ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.; Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta ds. Polityki Komunalnej, Miasto Gdańsk; Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni; Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Związek Miast i Gmin Morskich; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Moderator:
Tomasz Balcerowski – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza

10:30 – 11:45 - DEBATA: Elektromobilność
 • Rozbudowa infrastruktury ładowania – wyzwania dla OSD i samorządów
 • Kluczowe szanse dla inwestorów w sektorze elektromobilności
 • Jak zarobić na elektromobilnośći?
 • E-mobility jako element koncepcji smart city
 • Ustawa o elektromobilności – jak spopularyzować samochody elektryczne i utworzyć rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych?
 • Polski projekt samochodu elektrycznego na tle konkurencji
 • Paliwa alternatywne

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności; Rafał Czyżewski   – Prezes Zarządu, GreenWay Polska Sp. z o.o.; Anna Jakubowska – Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych, NFOŚiGW; prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Instytut Chemii Przemysłowej; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Krzysztof Kochanowski       – Prezes Zarządu PIME;  Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

Moderator:
Jakub Wiech – Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

11:55 – 12:55 - DEBATA: Miejsce odnawialnych źródeł energii w nowej Polityce energetycznej Polski
 • Miejsce OZE w polityce energetycznej Polski
 • Prosument, klastry, OZE rozproszone, OZE systemowe – jakie kierunki rozwoju technologii
 • Nowelizacja ustawy o OZE – skutki dla branży wiatrowej, biogazowej, słonecznej, wodnej
 • Pakiet zimowy UE – szansa czy zagrożenie dla polskiej energetyki

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Wojciech Cetnarski – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński –  prof. zw. PG – Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Magdalena Mitas – Adwokat / Partner, Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.; Janusz Steller – Prezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

12:55 – 13:55 - DEBATA: Morska energetyka wiatrowa i przemysł energetyki morskiej – nową polską specjalizacją
 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w Polsce
 • Plany inwestycyjne krajowych liderów w rozwoju morskich farm wiatrowych
 • szanse, doświadczenia i wyzwania dla polskiego przemysłu energetyki morskiej
 • Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Ludmiła Buimister – Prezes Zarządu GSG Towers Sp. z o.o.; Andrzej Czech – Prezes Zarządu, Energomontaż-Północ Gdynia S.A; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Jacek Kopczyński – Dyrektor ds. Inwestycji i Biznesu Stalowego, MARS Shipyards & Offshore; dr Michał Michalski – Członek Zarządu Polenergia S.A.; dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A.

Moderator:
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

14:00 – Zakończenie Szczytu

* W trakcie potwierdzenia

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego