Galeria OSE GDAŃSK 2022

Oficjalne otwarcie Szczytu

SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej

W debacie udział wzięli: Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Olexandr Motsyk –  Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”

Po Sesji Plenarnej odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”. Jest to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została przyznana  Annie Moskwie – Minister Klimatu i Środowiska,za konsekwentne i skuteczne działania umożliwiające zawarcie optymalnego porozumienia z rządem Republiki Czech w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie, Piotrowi Naimskiemu – Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, za konsekwentne i skuteczne działania zmierzające do uniezależnienia Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe oraz połączeń gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, Arkadiuszowi Musielewiczowi – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Innowacji i Rozwoju Ecological Projects Poladnd Sp.z o.o., za promocję wpływu systemów zarządzania energią elektryczną dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz ich wdrożenie w ramach projektów Ecological Partners Poland Sp. z o.o., Zakładowi Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.  za wdrożenie systemów magazynowania energii elektrycznej dla uelastycznienia sieci przesyłowej, Grupie VEOLIA – za realizację inwestycji akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni w Poznaniu umożliwiającą magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji oraz poprawę efektywności systemu dystrybucji ciepła, Gminie Przywidz – za konsekwentne budowanie potencjału odnawialnych źródeł energii i tym samym poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy Przywidz.Podczas gali wręczone zostały także statuetki „Bursztynowe Serce”. Jest to  nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Laureaci powyższego wyróżnienia dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych, wspieranie polskiej kultury i sportu. W tym roku statuetka została wręczona grupie TAURON Polska Energia S.A. za zaangażowanie w działalność społeczną i organizację Dziecięcej Przystani w TAURON Arenie Kraków.

PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

W debacie udział wzięli: Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; dr hab. Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, CJI PSE; Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału UDT w Gdańsku; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; William Liu – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Haitai Solar Group; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Małgorzata Mika-Bryska – Doradca ds. Regulacji i Relacji Publicznych Grupy Veolia w Polsce; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora; Jan Tabor – p.o. zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej; Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A.; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderator: Zbigniew Kozłowski – Partner, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

PANEL 2: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze

W debacie udział wzięli: Sławomir Gibała – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.;  Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Jarosław Maślany – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Moderator: dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

W debacie udział wzięli: Patryk Demski – Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;  Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.; Błażej Wojnicz – Prezes Zarządu Gas Storage Poland; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

PANEL 4: Inwestycje w OZE i off-shore: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

W debacie udział wzięli: Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Maciej Cis – Kierownik Biura Komunikacji, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; dr Piotr Szczeciński – Doradca Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator: Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz portalu BiznesAlert

PANEL 5: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje innowacje

W debacie udział wzięli: Piotr Bareła – Doradca, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Lasów Państwowych LAS ENERGII; Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura, Energetyki Urząd Miejski w Gdańsku; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Arkadiusz Urban – Prezes Zarządu, Krajowy Zasób Nieruchomości; Artur Zawisza – Prezes Zarządu, UPEBI

Moderator: Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

PANEL 6: Transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku napędów niskoemisyjnych w świetle problemów z zapewnieniem surowców energetycznych

W debacie udział wzięli: Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Marcin Dawidowski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Moderator: Jakub Faryś – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego