Galeria 2019

Oficjalne otwarcie Szczytu

Szczyt oficjalnie zainaugurował Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który zwracając się do uczestników podkreślił, że Polska stoi obecnie przed kluczowymi wyzwaniami w obszarze energetyki – z jednej strony związanymi z rosnącymi potrzebami energetycznymi i surowcowymi krajowej gospodarki. Z drugiej: koniecznością dywersyfikacji dostaw, dzięki którym będą one nie tylko ciągłe i stabilne, ale także ekonomicznie racjonalne. Pan Minister w swoim wystąpieniu określił także kluczowe obszary rozwoju energetyki na najbliższe lata oraz w perspektywie do roku 2050.

Po wystąpieniu inauguracyjnym odbyła się prezentacja podróżnika Marka Kamińskiego, który dokonał oficjalnego ogłoszenia najnowszej wyprawy AI No Trace Expedition 2019. W ramach wyprawy Marek Kamiński pokona 30 tyś. km bezemisyjnym samochodem elektrycznym,  do Japonii i z powrotem przez 9 krajów świata. Wyprawa realizowana w duchu No Trace – bez pozostawiania śladów. Marek Kamiński podróżując samochodem elektrycznym, stworzonym z myślą o miastach, chce nam uświadomić, że w taki sposób można przemierzać dalekie i trudne dystanse, a jednocześnie pozytywnie wpływać na otoczenie, chroniąc je przed szkodliwymi śladami ludzkiej działalności. Podróżnikowi w wyprawie towarzyszyć będzie Noa – humanoidalna sztuczna inteligencja, która podczas podróży będzie m.in. dokumentować wyprawę, rejestrować poziomy emisji zanieczyszczeń w poszczególnych krajach,  blogować na mediach społecznościowych oraz rozmawiać z napotkanymi ludźmi na tematy związane z ochroną środowiska.

SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne

Moderatorem debaty był Andrzej Błach – Counsel, Kancelaria CMS, zaś udział w niej wzięli: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Karin Anderman – Radca Minister, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce, Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce, Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii w Polsce,  Olav Myklebust – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego

Moderatorem debaty była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, Ekspert Energetyczny, zaś do debaty zasiedli: Marcin Bruszewski – Członek Zarządu Sekcji Fińskiej (FTG) SPCC, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V., prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska, Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce, Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska, Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

DEBATA: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych

Panel był moderowany przez Piotra Ciołkowskiego – Partnera w Kancelarii CMS, zaś w dyskusji wzięli udział: Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A., Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A., Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A., Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A., Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC, Artur Różycki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Grupa ENERGA, Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego w Departamencie Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Magda Taczanowska – Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft Polska, Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A., Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

DEBATA: Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze

Panel poprowadzony został przez Rafała Hajduka – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Gośćmi biorącymi udział się w debacie byli: Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.  

DEBATA: Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu

Moderatorem debaty był Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią, zaś w roli panelistów wystąpili: Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych; Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

DEBATA: Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko

Panel moderowany był przez Marka Króla – Radcę Prawnego i Partnera w Kancelarii MAGNUSSON, zaś w dyskusji wzięli udział: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Tomasz Kozar – Cloud Technology Strategist, Microsoft Polska; Maciej Martyniuk – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Ziółkowski – Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego.

DEBATA: Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania

Panel moderowany był przez dr hab. Jakuba Pokrzywniaka – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Natomiast ekspertami  biorącymi udział w debacie byli: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Marian Żołyniak – p.o. Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

DEBATA: Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse

Kazimierz Krupa – Niezależny publicysta był moderatorem debaty, zaś jako prelegenci wystąpili: Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, sektor Budowlany, Medyczny i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu, EIB; Andrzej Wach – Doradca Zarządu, PORR Polska S.A.; Grzegorz Mendelowski – Wiceprezes Zarządu, ELBUD Katowice; Jan Piotrowski – Prezes Zarządu, Eltel Networks Energetyka S.A.

UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI”

Na zakończenie pierwszego dnia debat odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została wręczona Michałowi Kurtyce, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska za skuteczne przewodzenie polskiej prezydencji podczas COP24 oraz osobiste zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu, Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie województwa pomorskiego, poprawy efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego regionu, także poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego, Filipowi Grzegorczykowi, Prezesowi Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów branży energetycznej w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski na arenie międzynarodowej, Ministerstwu Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu Królestwa Danii za podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, a także zacieśnienie współpracy w obszarze energii i transformacji energetycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii, GAZ-SYSTEM S.A. za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe, PKN ORLEN S.A. za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez dywersyfikację źródeł zakupu ropy naftowej oraz rozwój segmentu upstream.

DEBATA: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.

Panel poprowadził Zbigniew Canowiecki – Prezydent, Pracodawcy Pomorza, zaś do debaty zostali zaproszeni: Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Miasto Gdańsk; Ryszard Kuć – Wiceprezydent Olsztyna; Józef Neterowicz – Ekspert, Związek Powiatów Polskich; Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Szpitali Pomorskich; Krzysztof Szymański – Dyrektor Biura Public Relations, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.; Robert Wróbel – Starosta Powiatu Legionowskiego.

DEBATA: Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej

Panel poprowadzony został przez Macieja Stryjeckiego – Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, zaś w roli prelegentów wystąpili: Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Mariusz Wójcik – Koordynator Projektu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

DEBATA: Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju

Panel moderowany był również przez Macieja Stryjeckiego – Prezesa Zarządu FNEZ, w roli prelegentów zaś wystąpili: Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Dominik Gajewski – Ekspert ds. Energii i Klimatu, Konfederacja Lewiatan; Maciej Grajewski – Dyrektor Komunikacji i PR , GSG Towers Sp. z o.o. & Stocznia Gdańsk S.A.; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Anna Wiosna – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i współpracy z Klientami Strategicznymi, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A.