Galeria

Oficjalne Otwarcie Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017

V edycję Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017 rozpoczęło  wystąpienie Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Przestrzennej Wiesława Bielawskiego, którzy oficjalnie zainaugurowali jubileuszową edycję Szczytu.
.

SESJA PLENARNA

DEBATA INAUGURACYJNA: Polska gospodarka wobec wyzwań przyszłości – nowoczesna polityka przemysłowa

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka

W debacie wzięli udział: : Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Grupa LOTOS S.A.; Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski; Krzysztof Jackowski – Dyrektor w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Jacek Socha – Wiceprezes PWC Polska.

 

DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego

Moderator: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza i prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

W debacie wzięli udział: Tomasz Jakub Orłowicz– Prezes, Polsko Fińska Izba Gospodarcza, Magdalena Pramfelt – Prezes, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Joanna Tobolewicz – Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Energetyki.

 

DEBATA: Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem

Moderator: dr Jerzy Baehr – Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

W debacie wzięli udział: Jan Chlebowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Energa S.A.; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Grupa LOTOS S.A.; dr Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.; Piotr Szlagowski – Dyrektor Departamentu Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; Tomasz Tarwacki – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.; Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Marek Wilmanowicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego; Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

SESJA ENERGETYKA i INFRASTRUKTURA

Panel I: Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka

W panelu wzięli udział: : Dariusz Czuk – Prezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Piotr Hawliczek – Prezes Zarządu, ENERGA Obrót SA; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Leszek Prachniak – Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A.; Marek Wilmanowicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego.

.

Panel II:  Ciepło i Kogeneracja

Moderator: dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii

W panelu wzięli udział: : Dariusz Czuk – Prezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Piotr Hawliczek – Prezes Zarządu, ENERGA Obrót SA; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Leszek Prachniak – Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A.; Marek Wilmanowicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego.

 

Panel III:  Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży

Moderator: Iga Lis – Partner, CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k

W panelu wzięli udział: : Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE Energoprojekt Poznań S.A.; Szymon Gajda – Dyrektor Departamentu Nadzoru Korporacyjnego, ENERGA S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Adam Łącki – Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuletyn Informacji Gospodarczej S.A.; Joanna Smolik – Dyrektor Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego.

.

SESJA SAMORZĄDOWA

Panel I: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017r.

Moderator: Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”

W panelu wzięli udział: Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.; Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Beata Jędrzejewska-Kozłowska – Dyrektor Biura Zarządzania Energią, Urząd Miasta Lublin; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Piotr Meler – Prezes Zarządu, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.; dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Menedżer ds. marki NIBE w firmie NIBE-BIAWAR Sp z o.o.; Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego; Mieczysław Wrocławski – Dyrektor Departamentu Innowacji, ENERGA Operator SA; Witold Zadumiński – Kierownik ds. Badań i Rozwoju, Masters Sp. z o.o.; Tadeusz Żaba – Dyrektor Produkcji, MPWiK S.A. w Krakowie.

.

Panel II: Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju  gospodarczego

Moderator: Bartosz Soroczyński – Przedsiębiorca i Inwestor

W panelu wzięli udział: Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Marcin Osowski – Wiceprezes ds. Infrastruktury, Port Gdańsk.

.

Panel III: Laboratorium Innowacji – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Moderator: Szymon Walkowski – Kierownik Działu Nowych Biznesów, Grupa GPEC.

W ramach laboratorium z prezentacjami wystąpili:

Tomasz Bogucki, ENSPIRION Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Carsharing samochodów elektrycznych ENERGA)
Wojciech Blew, Grupa LOTOS S.A. (tytuł prezentacji: Projekt opracowania nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu)
Piotr Ostrowski, N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Politechnika Śląska Nowe Technologie (tytuł prezentacji: Instalacja odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych)
Lena Turakiewicz, Gazuno Langowski Sp.J. (tytuł prezentacji: Wdrożenie na rynek polski innowacyjnej, oszczędnej i ekologicznej technologii grzewczej opartej o absorpcyjny układ chłodniczy)
Karolina Malec, Politechnika Śląska (tytuł prezentacji: Projekt hybrydy: spalarnia i termy); Krzysztof Kulesza, INKOL (tytuł prezentacji: Globalny monitor efektywności energetycznej)
Roman Masek, BELSE (tytuł prezentacji: Osadzenie na kompozycie Belzona®1111 tulei wielowypustowej na wale koła czerpakowego koparki).

 

Gala Bursztyn Polskiej Energetyki 2017 oraz Fale Innowacji 2017

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Energetyki 2017” zostali:

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – Za konsekwentne i skuteczne działania wspierające rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce
Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – Za konsekwentne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju
Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz niezależności surowcowej kraju  w ramach bezpieczeństwa energetycznego Polski
Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki energetycznej  i gospodarczej na arenie międzynarodowej
Igor Wasilewski –  Prezes Zarządu, PERN S.A. – Za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN SA oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego, wiodącego przedsięwzięcia energetycznego, służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski
Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Za konsekwentne i skuteczne wspieranie rozwoju polskiej energetyki poprzez rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych w oparciu o nowoczesne technologie – blok parowo-gazowy Elektrociepłowni Gorzów
GRUPA ENEA S.A. – Za skuteczne i konsekwentne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów elektrowni Połaniec (w imieniu spółki nagrodę odebrał dr Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.)
Gmina Gniewino –  Za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie Gminy (w imieniu samorządu nagrodę odebrał Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino).
Wyróżnienie Bursztyn Polskiej Energetyki otrzymały „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu – Za uruchomienie zasilania ujęcia wody energią pochodzącą ze źródeł fotowoltaicznych (w imieniu spółki nagrodę odebrał Paweł Hryciów Prezes Zarządu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.).

Laureatem tegorocznej nagrody „Fale Innowacji 2017”, wręczonej przez Członka Zarządu Grupy GPEC Annę Jakób, została firma N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Pol.Śl. Nowe Technologie za realizację projektu instalacji odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych zapewniająca oczyszczanie spalin, obniżenie zużycia paliw pierwotnych i emisji CO2

 

Loża Ekspertów: Rok 2017 w energetyce polskiej i unijnej a perspektywa 2030, czego należy się spodziewać

Moderator: Andrzej Zwara – Adwokat, Senior Partner, Głuchowski Siemiątkowski Zwara

W debacie wzięli udział: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; Marek Kossowski – Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki w l. 2001-2003, Wiceprezes Zarządu JAS Spółka Akcyjna; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, M3W Advisory, b. Prezes PERN; prof. Jerzy Pietrewicz – b. Minister Gospodarki; Paweł Poncyljusz – b. Minister Gospodarki; Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Bartosz Soroczyński – Przedsiębiorca, Inwestor;  dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska, b. Prezes ENEA Trading.

.

Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę

Moderator: Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

W panelu wzięli udział: Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Marcin Korolec – Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Paweł Szawłowski – Dyrektor Wydziału Strategii i Polityki Regulacyjnej, ENERGA S.A.; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.